V Rzeźnik Ultra

V Rzeźnik Ultra (105K i 150K)

20 czerwca 2019r.

Trasa
Startujemy z Cisnej drogą 879 w stronę Dołżycy, gdzie po 2km odbijamy w lewo ostro pod górę w stronę Łopiennika. Około 5. kilometra, przed Łopiennikiem, skręcamy w lewo i drogą szutrową zbiegamy w stronę Cisnej. Następnie wspinamy się czerwonym szlakiem na masyw Jasła na Wyżną i Rożki, po czym skręcamy w prawo, zbiegając w dół do Lisznej. Wspinamy się dalej na masyw Hyrlatej i dalej w dół do Solinki. Później, trasa prowadzi w pobliżu stacji kolejki w Balnicy aż do drogi głównej, w którą skręcamy w prawo by po około 1km skręcić w lewo przy wiosce Maniów. Wspinamy się tam aż do przełęczy Żebrak gdzie dołączamy do standardowej trasy Biegu Rzeźnika. Dalsza trasa jest taka sama jak trasa Biegu Rzeźnika, aż do mety dystansu 105K.

Dystans 150K polega na przedłużeniu trasy 105K o odcinek Biegu Rzeźnika HardCore do Radziejowej i z powrotem do Cisnej.

Mapa trasy

Obowiązkowe wyposażenie

  • folia NRC,
  • naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu,
  • sprawna latarka/czołówka
  • kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje,
  • minimum 200 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odżywczego).

UCZESTNICTWO

 1. Udział w zawodach mogą wziąć zawodnicy, którzy:
  • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
  • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu  (podpis w Biurze Zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń od lekarza!),
  • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
  • odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów.

Nagrody i klasyfikacje :

Podczas Rzeźnika Ultra prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 1. kategoria generalna kobiet i mężczyzn
 2. kategoria wiekowa kobiet i mężczyzn:
  • 18-29 lat
  • 30-39 lat
  • 40-49 lat
  • 50-59 lat
  • 60 i więcej lat

Przewidywane są nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn.

Pytania

Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo
na adres biuro@biegrzeznika.pl

 

REGULAMIN V RZEŹNIKA ULTRA 105K i 150K  

ODPRAWA

 
WYNIKI

Data:

Start Biegu odbędzie się w czwartek, 20 czerwca 2019r. o godz. 18:30

Dystans:
 • Rzeźnik Ultra 105K: około 106km (4960m D+)
 • Rzeźnik Ultra 150K: około 148km (6940m D+)
Limit czasu:
 • Limit czasu na pokonanie trasy Rzeźnika Ultra 105K: 24h30min
 • Limit czasu na pokonanie trasy Rzeźnika Ultra 150K: 26h

Dodatkowe limity czasu obowiązują na punktach kontrolnych.

Zawodnicy, którzy nie zdołają opuścić tych punktów kontrolnych w limicie, będą zdyskwalifikowani i nie mają prawa kontynuowania Biegu na dalszym odcinku trasy.

Biuro Zawodów:

19 czerwca 2019, środa
16:00-21:30 Orlik, Cisna

20 czerwca 2019, czwartek
5:30-7:30 Orlik, Cisna
15:00-17:30 Orlik, Cisna