IV Rzeźnik Ultra

IV Rzeźnik Ultra

1 czerwca 2018r.

Trasa

Trasa Rzeźnika Ultra zostanie opublikowana w późniejszym czasie.

Limity czasu

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu, wynoszący 24 godziny.
 2. Dodatkowe limity czasu będą obowiązywać na punktach kontrolnych. Ich umiejscowienie zostanie podane po opublikowaniu trasy Biegu.

Obowiązkowe wyposażenie

  • folia NRC,
  • naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu,
  • sprawna latarka/czołówka
  • kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje,
  • minimum 200 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odżywczego).

UCZESTNICTWO

 1. Udział w zawodach mogą wziąć zawodnicy, którzy:
  • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
  • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu  (podpis w Biurze Zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń od lekarza!),
  • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
  • odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów.

Nagrody i klasyfikacje :

Podczas Rzeźnika Ultra prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 1. kategoria generalna kobiet i mężczyzn
 2. kategoria wiekowa kobiet i mężczyzn:
  • 18-29 lat
  • 30-39 lat
  • 40-49 lat
  • 50-59 lat
  • 60 i więcej lat

Pytania

Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo
na adres biuro@biegrzeznika.pl

REGULAMIN RZEŹNIKA ULTRA

 

ZAPISY

Data:

Start Biegu odbędzie się w piątek, 1 czerwca 2018r. o godz. 19:15

Dystans:

 • Dystans podstawowy: około 100-120 km
 • Dystans rozszerzony: około 140-160 km
 • Suma podbiegów/zbiegów: przewyższenia zostaną podane po opublikowaniu trasy Biegu

Limit czasu:

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu, wynoszący 24 godziny.
 2. Dodatkowe limity czasu będą obowiązywać na punktach kontrolnych. Ich umiejscowienie zostanie podane po opublikowaniu trasy Biegu.

Opłata startowa:

250zł - 300zł

Biuro Zawodów:

Biuro Zawodów będzie otwarte w dniach 30 maja - 1 czerwca 2018r. Dokładne godziny otwarcia Biur Zawodów zostaną podane w oddzielnym komunikacie.