II Rzeźnik SKY

II Rzeźnik SKY

20 czerwca 2019 r.

 Trasa 

Trasa biegu prowadzi z Cisnej, początkowo asfaltem (2km), następnie czarnym szlakiem wspinamy się na Łopiennik, czyli pierwsze z sześciu głównych podejść. Następnie czerwonym szlakiem gminnym (ciekawym, chociaż początkowo trudnym technicznie) kierujemy się w kierunku Cerkwii w Łopience, z której ponownie wbiegamy na Łopiennik, jednak tym razem od strony szlaku niebieskiego. Tu czeka nas kolejny zbieg na początku techniczny, następnie drogą szutrową i przez “Pegazową Wolę” przebiegamy do kolejnego podejścia na Hon, z którego czerwonego szlaku dobiegamy na wysokość Osiny, z której zbiegamy w kierunku Żubraczego. Następnie podchodząc po oznakowaniach organizatora przedostajemy się do niebieskiego szlaku na Hyrlatą i tym szlakiem zbiegamy już do Roztok. Stąd czeka nas kolejne strome podejście na najwyższy punkt na trasie Jasło (1153m n.p.m.). Z Jasła zbiegamy początkowo żółtym szlakiem, później drogą bez szlaku do Przysłupia, skąd rozpoczynamy już ostatnie podejście pod Małe Jasło (1097m n.p.m.), z którego pozostaje już tylko zbieg czerwonym szlakiem do mety usytuowanej w Cisnej w pobliżu stadionu Orlika.

Mapa trasy

https://tracedetrail.com/en/trace/trace/68840

Punkty kontrolne

 • Punkty odświeżania będą zaopatrzone w wodę, napoje i drobne przekąski.
 • Punkty odświeżania/kontrolne będą rozmieszczone nie częściej niż co 10km i zostaną podane w oddzielnym komunikacie.
 • Na trasie mogą się znajdować również dodatkowe punkty kontrolne, których usytuowanie nie będzie wcześniej publikowane.

Uwaga: zawodnicy muszą posiadać własne kubeczki.

Zawodnik  przez cały czas Biegu musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym jest:

  • folia NRC,
  • naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu,
  • kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje,
  • minimum 200 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odżywczego).

UCZESTNICTWO

Udział w zawodach mogą wziąć zawodnicy, którzy:

  • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
  • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu  (podpis w Biurze Zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń od lekarza!),
  • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
  • odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów.

Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo
na adres biuro@biegrzeznika.pl

 

REGULAMIN II RZEŹNIKA SKY

 

ODPRAWA  

WYNIKI

Data i miejsce:

Start Biegu odbędzie się w czwartek, 20 czerwca 2019r. o godz. 08:00 z Cisnej.

Dystans:

 • Dystans: około 53 km
 • Suma podbiegów/zbiegów: D+2950m/D-2950m

Limit czasu:

Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu, wynoszący 11 godzin.

Dodatkowe limity czasu obowiązują na następujących punktach kontrolnych:

  • 5h - Żubracze (25km)
  • 7h -Roztoki (35km)
  • 9h - Przysłup (44km)

Zawodnicy, którzy nie zdołają opuścić powyższych punktów kontrolnych w podanych limitach, będą zdyskwalifikowani i nie mają prawa kontynuowania Biegu na dalszym odcinku trasy. Zawodnikom kończącym Bieg na tym punkcie zapewnimy transport na metę po ostatnim zawodniku.

Biuro Zawodów:

19 czerwca 2019, środa
16:00- 21:30 biuro zawodów, Orlik, Cisna

20 czerwca 2019, czwartek
5:30 – 7:30 biuro zawodów, Orlik, Cisna