III Rzeźnik ENIGMA

III Rzeźnik ENIGMA

23 czerwca 2019r.

Trasa III Rzeźnika ENIGMA.

Trasa biegu nie będzie podana zawczasu, a będzie podawana w trakcie biegu. W niektórych miejscach będzie oznaczona, a w niektórych jej dalszy przebieg będzie przekazywany przez wolontariuszy w trakcie biegu. Nie jest to bieg na orientację.

Mapa trasy jest tajna.

Punkty kontrolne

 • Punkty odświeżania będą zaopatrzone w wodę.
 • Punkty odświeżania/kontrolne:
 • Na trasie przewidujemy jeden punkt odświeżania
 • Na trasie mogą się znajdować również dodatkowe punkty kontrolne, których usytuowanie nie będzie wcześniej publikowane.
 • Uwaga: zawodnicy muszą posiadać własne kubeczki.

Zawodnik  przez cały czas Biegu musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym jest:

  • folia NRC,
  • naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu,
  • kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje,
  • minimum 200 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odżywczego).

 

UCZESTNICTWO

Udział w zawodach mogą wziąć zawodnicy, którzy:

  • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
  • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu  (podpis w Biurze Zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń od lekarza!),
  • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
  • odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów.

 

Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo
na adres biuro@biegrzeznika.pl

 

REGULAMIN III RZEŹNIKA ENIGMA

 
ODPRAWA

 
WYNIKI

Data i miejsce:

23 czerwca 2019r.

Miejsce zbiórki odbędzie się w niedzielę 23 czerwca 2019r. o godz. 04:30 w Polańczyku, przy Hotelu Skalny Spa, gdzie zostaną podane dalsze instrukcje.

Dystans:

 • Dystans: między 25 km a 35 km
 • Suma podbiegów/zbiegów: D+/- między 1000m a 3000m

Biuro Zawodów:
22 czerwca 2019, sobota
16:00 – 21:00 Biuro zawodów Rzeźnika Enigma, Polańczyk*