I Rzeźnik ENIGMA

I Rzeźnik ENIGMA

10 czerwca 2017 r.  

TRASA

Trasa I Rzeźnika ENIGMA.
Trasa biegu nie będzie podana zawczasu, a będzie podawana w trakcie biegu. W niektórych miejscach będzie oznaczona, a w niektórych jej dalszy przebieg będzie przekazywany przez wolontariuszy w trakcie biegu. Nie jest to bieg na orientację.

Mapa trasy jest tajna.

-- B64 --
aHR0cDovL3d3dy53YWxram9ncnVuLm5ldC9yb3V0ZXMvY3VycmVudF9yb3V0ZS5jZm0/cmlkP
TZFODcwN0JGLUMwRTgtN0EyNS1CQTVDNjhDRURDMTIxNjA1
--


Punkty kontrolne

 • Punkt odświeżania/kontrolny umieszczony będzie między 9. a 21. kilometrem trasy i zaopatrzony będzie w wodę, napoje izotoniczne oraz odżywki.
 • Uwaga: zawodnicy muszą posiadać własne kubeczki.

Obowiązkowe wyposażenie

 • folia NRC
 • naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu
 • sprawna latarka/czołówka
 • kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje
 • minimum 200 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odżywczego)

UCZESTNICTWO

1. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy, którzy:

 •  w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu
  (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń od lekarza!),
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,

2. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, obywatelstwo, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie przynależność klubową i dane do faktury.

3. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie http://www.biegrzeznika.pl/rzeznik-enigma/ lub w Biurze Zawodów III Rzeźnickiego Festiwalu Biegowego w Cisnej (otwarte będzie wyjątkowo przed odjazdem z Cisnej na linię startu), o ile limit zawodników nie zostanie wcześniej wyczerpany.

4. Limit uczestników określa się na 150 osób.

Nagrody i klasyfikacje :

1. Przewidywane są statuetki i nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn. Zestaw nagród jest uzależniony od pozyskanych sponsorów.
2. Podczas I Rzeźnika ENIGMA prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

  • 18-29 lat
  • 30-39 lat
  • 40-49 lat
  • 50-59 lat
  • 60 i więcej lat

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

Pytania

Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo
na adres biuro@biegrzeznika.pl

 

REGULAMIN RZEŹNIKA ENIGMA

 

WYNIKI ONLINE

Data i miejsce:

10 czerwca 2017 r.

Start Biegu odbędzie się w sobotę, 10 czerwca 2017 r. między godz. 4:00 a 5:30 z nieznanego punktu znajdującego się w odległości nie większej niż 35 km od Biura Zawodów III Rzeźnickiego Festiwalu Biegowego.

Dystans:

Dystans: między 25 km a 35 km
Suma podbiegów/zbiegów:  D+/- między 1000m a 2500m

Limit czasu:

Limit czasu na pokonanie trasy biegu, wynosi 5 godzin

Opłata startowa:

140 zł - 180 zł

Biuro Zawodów:

10 czerwca (sobota) od 3:00 na Orliku w Cisnej
(dalsze instrukcje zostaną podane w Biurze Zawodów)

Zakończenie:

11 czerwca (niedziela) w godz. 18:30-21:00 nastąpi uroczyste zakończenie Rzeźnika ENIGMA, Biegu Rzeźnika oraz Biegu Rzeźniczka Intro (razem z koncertem zespołu "Wiewiórka Na Drzewie")