VI Rzeźniczek

VI Rzeźniczek, czyli Mały Bieg Rzeźnika

17 czerwca 2017 r.  

TRASA

Trasa VI Rzeźniczka, czyli Małego Rzeźnika wiedzie spod nieistniejącej wsi Solinka do Cisnej.
Trasa biegu prowadzi z Soliny, początkowo drogą szutrową przez około 2km, następnie drogą polną (ok. 500m) do pasma granicznego. Po skręcie w lewo biegniemy niebieskim szlakiem granicznym, aż na szczyt Okrąglik. Na Okrągliku skręcamy w lewo w czerwony szlak turystyczny, którym podbiegamy na Jasło, czyli najwyższy punkt trasy. Na Jaśle uważamy, aby NIE skręcić w prawo, tylko trzymać się czerwonego szlaku, którym kontynuujemy przemieszczanie prosto zbiegając do Cisnej.

MAPA TRASY

http://tracedetrail.com/en/trace/trace/30462


Punkty kontrolne

 • Punkt odświeżania/kontrolny umieszczony będzie na Przełęczy nad Roztokami (ok. 15 km) i zaopatrzony będzie w wodę, napoje izotoniczne oraz odżywki.
 • Uwaga: zawodnicy muszą posiadać własne kubeczki.

Obowiązkowe wyposażenie

 • folia NRC
 • naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu
 • kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje
 • minimum 200 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odżywczego)

UCZESTNICTWO

1. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy, którzy:

 •  w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu
  (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń od lekarza!),
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
 • odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów III Rzeźnickiego Festiwalu Biegowego.

(Uwaga! W przypadku wyrażenia chęci odbioru pakietu przez osobę trzecią należy przekazać osobie odbierającej pakiet wypełnione i podpisane niniejsze oświadczenie , wraz z kserokopią swojego dowodu osobistego.)

1. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, obywatelstwo, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie przynależność klubową i dane do faktury, a także wybór Biura Zawodów, w którym zostanie odebrany pakiet (Cisna lub Polańczyk). Do dnia 14 czerwca 2017r., bez względu na dokonany przez uczestnika wybór Biura Zawodów, wszystkie pakiety będzie można odebrać w Biurze Zawodów w Cisnej.

2. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie www.biegrzeznika.pl lub w Biurze Zawodów III Rzeźnickiego Festiwalu Biegowego w Cisnej lub Polańczyku, o ile limit zawodników nie zostanie wcześniej wyczerpany.

3. Limit uczestników określa się na 800 osób.

Nagrody i klasyfikacje :

1. Przewidywane są statuetki i nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn. Zestaw nagród jest uzależniony od pozyskanych sponsorów.
2. Podczas VI Rzeźniczka prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

  • 18-29 lat
  • 30-39 lat
  • 40-49 lat
  • 50-59 lat
  • 60 i więcej lat

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

Pytania

Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo
na adres biuro@biegrzeznika.pl

Zapisy zakończone
Lista uczestników

 

REGULAMIN RZEŹNICZKA

Data i miejsce:

17 czerwca 2017 r. z Cisnej.

Odjazd Bieszczadzkiej Kolejki na start Biegu odbędzie się w sobotę, 17 czerwca 2017r. ze stacji w Cisnej. Pierwszy skład odjeżdża o godzinie 7:00. Po nim sukcesywnie kolejne dwa. Zawodnicy Kolejką zostaną przewiezieni do Solinki, skąd odbędzie się start ostry o godz. 8:30.

Dystans:

Dystans: około 28 km,
Suma podbiegów/zbiegów: D+1200m/D-1330m

Limit czasu:

Limit czasu na pokonanie trasy biegu, wynosi 6 h 30 min
Dodatkowy limit czasu 3 h 30 min. obowiązuje na punkcie kontrolnym na Przełęczy nad Roztokami (15km)

Opłata startowa:

140 zł - 180 zł

Biuro Zawodów:

13 czerwca (wtorek) – 10:00–13:00, Cisna
14 czerwca (środa) - 10:00–13:00, Cisna
15 czerwca (czwartek) - 14:00–20:00, Cisna
16 czerwca (piątek) - 14:00 – 20:00, Cisna