I Rzeźniczek Intro

I Rzeźniczek Intro

11 czerwca 2017 r.  

TRASA

Trasa I Rzeźniczeka Intro wiedzie z Przysłupia do Cisnej.
Tak jak w Rzeźniczku na start biegu pojedziemy Bieszczadzką Kolejką, ale tym razem w przeciwną stronę, do stacji w Przysłupie w rejon startu, dobrze znany z Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego – bo kto nie pamięta Karczmy Brzeziniak? Początkowo biegniemy drogą asfaltową, by po około 400m rozpocząć delikatny podbieg drogą leśną. Na 1 km skręcamy w lewą stronę w utwardzoną drogę leśną. Na 5 km skręcamy w lewo kierując się na Smerek. Po dobiegnięciu do Smereka (7 km) kierujemy się oznaczeniami organizatora, aż do czerwonego szlaku, którym kierujemy się, przez Okrąglik (15km – 1101 m n.p.m.), na Jasło. Na Jaśle (17 km - 1153 m n.p.m.) żegnamy na chwilę szlak czerwony, skręcając w prawo i zbiegając przez około dwa kilometry w kierunku Przysłupia. W okolicach 19 km skręcamy w lewo w utwardzoną leśną drogę. Biegniemy nią do 20 km, gdzie będzie możliwość skorzystania z punktu odżywczego. Przy nim skręcamy w lewo gdzie zaczyna się podejście na Małe Jasło (22 km - 1097 m n.p.m.). Na Małym Jaśle skręcamy w prawo, wracając na szlak czerwony i rozpoczynamy zbieg w kierunku mety zlokalizowanej w Cisnej.

MAPA TRASY

http://tracedetrail.com/en/trace/trace/30466


Punkty kontrolne

 • Punkt odświeżania/kontrolny umieszczony będzie na tzw. Drodze Mirka (ok. 20 km) i zaopatrzony będzie w wodę, napoje izotoniczne oraz odżywki.
 • Uwaga: zawodnicy muszą posiadać własne kubeczki.

Obowiązkowe wyposażenie

 • folia NRC
 • naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu
 • kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje
 • minimum 200 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odżywczego)

UCZESTNICTWO

1. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy, którzy:

 •  w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu
  (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń od lekarza!),
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
 • odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów III Rzeźnickiego Festiwalu Biegowego.

(Uwaga! W przypadku wyrażenia chęci odbioru pakietu przez osobę trzecią należy przekazać osobie odbierającej pakiet wypełnione i podpisane niniejsze oświadczenie , wraz z kserokopią swojego dowodu osobistego.)

2. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, obywatelstwo, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie przynależność klubową i dane do faktury.

3. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie http://www.biegrzeznika.pl/rzezniczek-intro/ lub w Biurze Zawodów III Rzeźnickiego Festiwalu Biegowego w Cisnej, o ile limit zawodników nie zostanie wcześniej wyczerpany.

4. Limit uczestników określa się na 500 osób.

Nagrody i klasyfikacje :

1. Przewidywane są statuetki i nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn. Zestaw nagród jest uzależniony od pozyskanych sponsorów
2. Podczas I Rzeźniczka Intro  prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

  • 18-29 lat
  • 30-39 lat
  • 40-49 lat
  • 50-59 lat
  • 60 i więcej lat

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

Pytania

Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo
na adres biuro@biegrzeznika.pl

REGULAMIN RZEŹNICZKA INTRO

 

WYNIKI

Data i miejsce:

11 czerwca 2017 r. z Cisnej.

Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 12:30
Zawodnicy Kolejką zostaną przewiezieni do Przysłupia, skąd odbędzie się start ostry około godz. 14:15.

Dystans:

Dystans: około 28 km,
Suma podbiegów/zbiegów: D+1440m/D-1560m

Limit czasu:

Limit czasu na pokonanie trasy biegu, wynosi 6 godzin
Dodatkowy limit czasu 4h00min. obowiązuje na punkcie kontrolnym w okolicach 20 km na tzw. Drodze Mirka.

Opłata startowa:

140 zł - 180 zł

Biuro Zawodów:

10 czerwca (sobota) – 14:00–20:00, Cisna
11 czerwca (niedziela) – 10:00–16:00, Cisna