Rzeźniczątko

RZEŹNICZĄTKO- BIEGI DLA DZIECI

DYSTANS

Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników:

 • Bieg Żuczka (1, 2, 3 lata - roczniki: 2016-2018) - dystans: ok. 70 metrów
 • Bieg Wiewiórki (4, 5, 6 lat - roczniki: 2015-2013) - dystans: ok. 100 metrów
 • Bieg Liska (7, 8, 9 lat - roczniki: 2012-2010) - dystans: ok. 250 metrów
 • Bieg Wilka (10, 11, 12 lat - roczniki: 2009-2007) - dystans: ok. 500 metrów
 • Bieg Niedźwiedzia (13, 14, 15 lat - roczniki: 2006-2004) - dystans: ok. 1000 metrów

 

ZGŁOSZENIA

 1. Krok 1 - wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 2. Krok 2-  rejestracja w Biurze Zawodów Biegów dla Dzieci

Biuro zawodów dla dzieci otwarte będzie od 90 do 15 minut przed przewidywanym startem Biegów dla Dzieci w okolicach startu Biegów.

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest rejestracja w Biurze Zawodów Rzeźniczątka oraz prawidłowe wypełnienie i przekazanie „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie będzie dostępne w biurze zawodów dla dzieci. Rejestracja oraz przekazanie Oświadczenia Organizatorowi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.

Wprowadza się limit łącznie 700 uczestników. Po przekroczeniu limitu ilościowego Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjmowania kolejnych zgłoszeń.

NAGRODY:

Bieg ma charakter towarzyski, przez co nie będzie prowadzona klasyfikacja, a zwycięzcami będą wszyscy Ci, którzy dobiegną do mety. Dzieci które ukończą Bieg, otrzymają pamiątkowe medale oraz drobne upominki.

BEZPIECZEŃSTWO:

Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział w Biegach dla Dzieci, osób biegnących ze zwierzętami. Zabrania się także wnoszenia na trasę Biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Uczestnicy z najmłodszej kategorii (Bieg Wiewiórki) mogą biec w asyście Rodzica lub Opiekuna pod warunkiem nie przeszkadzania innym uczestnikom. W trakcie zawodów uczestnicy oraz ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i poleceń Organizatora.

Data:

Biegi dla Dzieci odbędą się w:

 • sobotę, 22 czerwca 2019r. o godzinie 9:30 w Cisnej, w okolicach kompleksu Orlik
 • niedzielę, 23 czerwca 2019r. o godzinie 9:30 w Polańczyku
Biuro zawodów:

W godzinach swojego otwarcia, Biuro Zawodów obsługuje wszystkie biegi festiwalowe, również biegi dla dzieci.

 • 19 czerwca 2019, środa: 16:00-21:30
 • 20 czerwca 2019, czwartek: 5:30-7:30 ; 15:00-18:30; 20:00-21:30
 • 21 czerwca 2019, piątek: 15:00-21:30
 • 22 czerwca 2019, sobota: 5:00-10:30; 12:00-13:30
 • 8:00-9:15 biuro zawodów biegów dla dzieci
 • 16:00-21:00 Biuro zawodów Rzeźnika Enigma, Polańczyk, Hotel Skalny-Spa
Uczestnictwo:

Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 2004 roku i młodsi.

Dystans:

Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.

Uwagi:

Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.