ALPINA EVEREST RUN

ALPINA EVEREST RUN, LĄDEK ZDRÓJ

23.09.2017- SOBOTA

Zawody ALPINA EVEREST RUN odbędą się w ramach dwudziestej drugiej edycji Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju. www.festiwalgorski.pl

Zawody biegowe towarzyszą Festiwalowi w Lądku od 2011 roku. Zmieniały nazwy, sponsorów, trasy ale zawsze był to sposób na krótkie, sobotnie oderwanie się od filmów i prezentacji.

Data: 23.09.2017 - sobota

Miejsce: Lądek-Zdrój

Godzina: 12:00

Start: Lądek-Zdrój, Park Zdrojowy im. Jana Pawła II

Meta: Lądek-Zdrój, Park Zdrojowy im. Jana Pawła II

Trasa:

http://tracedetrail.com/index.php/en/trace/trace/39869

Długość: trasa liczy 8848 m

Przewyższenie: + 450 m -450 m; najniższy punkt trasy – 454 m n.p.m., najwyższy – 748 m. n.p.m.

Limit czasu na pokonanie trasy biegu: 2 h

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 23.09.2017 roku ukończy 18 lat i złoży ważne oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach; zawody mają charakter otwarty; weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godz. 8.00 – 11.00; przy weryfikacji każdy uczestnik musi posiadać ważny dowód tożsamości.

 

Organizator

  • Stowarzyszenie TKKF KOMPAS

  • Fundacja Bieg Rzeźnika