I Dzienny Maraton Rzeźnika

I Dzienny Maraton Rzeźnika

16 czerwca 2017 r.  

TRASA

Trasa I Dziennego Maratonu Rzeźnika wiedzie z Polańczyka do Cisnej.
Startujemy z Polańczyka. Po przekroczeniu drogi głównej wbiegamy żółtym szlakiem gminnym, powyżej linii wyciągu. Dalej kierujemy się gminnym szlakiem niebieskim do Myczkowa (4 km), gdzie skręcamy w lewo w szlak zielony kierując się na szczyt Wierchy (7 km). Na Wierchach skręcamy w prawo i łąkami zbiegamy do Bereźnicy Wyżnej, gdzie będzie można uzupełnić braki wody. Kolejny odcinek to szlak czerwony w kierunku Markowskiej (748 m n.p.m.). Po wbiegnięciu z lasu kierujemy się łąkami, z których rozpościera się piękny widok na Pasmo Łopiennika. Po zabiegu, w rejonie dawnej wsi Radziejowa, usytuowany będzie punkt odżywczy (17 km). Dalej kolejnymi łąkami przemieszczamy się doTyskowej,gdziekołowypalarni(20km)węglaskręcamywprawow kierunku Korbanii. Początkowo wspinamy sięnaszczytpolaną,anastępnieduktemleśnym docieramy na Korbanię (894 m n.p.m.), najwyższy punktu trasy (24 km). Przed samym szczytem skręcamy w prawo w zielony szlak Lasów Państwowych, zbiegając do Przełęczy Hyrcza (692 m n.p.m.). Na przełęczy skręcamy w lewo (27 km) w niebieski szlak Lasów Państwowych, którym docieramy do Łopienki (29km),gdzieprzebiegamyobokCerkwiŚw. Męczennicy Paraskewii w Łopience (greckokatolicka drewniana cerkiew https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_%C5%9Bw._M%C4%99czennicy_Paraskewii_w _%C5%81opience ). W okolicach Cerkwi będzie także możliwość uzupełnienia wody. Dalej drogą gruntową przemieszczamy się w kierunku bazy namiotowej, od której czerwonym szlakiem gminnym wbiegamy na Łopiennik (1069 m n.p.m.). Z Łopiennika (33 km) do Cisnej przemieszczamy się po oznaczeniach organizatora. Dwa kilometry przed metą przebiegamy drogę główną łączącą miejscowości Cisna – Lesko. Stąd zostaje do pokonania ostatni krótki podbieg do czerwonego szlaku, schodzącego z góry Hon, którym zostaje już tylko zbieg do mety.

MAPA TRASY

http://tracedetrail.com/en/trace/trace/34118


Punkty kontrolne

 • Punkt odświeżania/kontrolny umieszczony będzie w miejscu po Wsi Radziejowa (17 km) i zaopatrzony będzie w wodę, napoje izotoniczne oraz odżywki.
 • W Bereźnicy Wyżnej (9 km) i Łopience (29 km) będzie można uzupełnić wodę.

Obowiązkowe wyposażenie

 • folia NRC
 • naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu
 • kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje
 • minimum 200 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odżywczego)

UCZESTNICTWO

1. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy, którzy:

 •  w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu
  (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń od lekarza!),
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
 • odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów III Rzeźnickiego Festiwalu Biegowego.

(Uwaga! W przypadku wyrażenia chęci odbioru pakietu przez osobę trzecią należy przekazać osobie odbierającej pakiet wypełnione i podpisane niniejsze oświadczenie , wraz z kserokopią swojego dowodu osobistego.)

1. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, obywatelstwo, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie
przynależność klubową i dane do faktury, a także wybór Biura Zawodów, w którym
zostanie odebrany pakiet (Cisna lub Polańczyk). Do dnia 14 czerwca 2017r., bez względu na
dokonany przez uczestnika wybór Biura Zawodów, wszystkie pakiety będzie można
odebrać w Biurze Zawodów w Cisnej.

2. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie
www.biegrzeznika.pl lub w Biurze Zawodów III Rzeźnickiego Festiwalu Biegowego w Cisnej lub Polańczyku, o ile limit zawodników nie zostanie wcześniej wyczerpany.

3. Limit uczestników określa się na 500 osób.

Nagrody i klasyfikacje :

1. Przewidywane są statuetki i nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn. Zestaw nagród jest uzależniony od pozyskanych sponsorów.
2. Podczas I Dziennego Maratonu Rzeźnika prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

  • 18-29 lat
  • 30-39 lat
  • 40-49 lat
  • 50-59 lat
  • 60 i więcej lat

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

Pytania

Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo
na adres biuro@biegrzeznika.pl

Zapisy w Biurze Zawodów

 

REGULAMIN DZIENNEGO MARATONU RZEŹNIKA

Data i miejsce:

16 czerwca 2017 r. z Polańczyka.

Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 08:01
(godzina startu umożliwia wzięcie udziału w Biegu uczestnikom kończącym I Nocny Maraton Rzeźnicki w limicie).

Dystans:

Dystans: około 40 km,
Suma podbiegów/zbiegów:  D+1637m/D-1489m

Limit czasu:

Limit czasu na pokonanie trasy biegu, wynosi 8 godzin
Dodatkowy limit czasu 4h15min. obowiązuje na punkcie kontrolnym w Radziejowej (17km)

Opłata startowa:

95 zł - 160 zł

Biuro Zawodów:

13 czerwca (wtorek) - 10:00–13:00, Cisna
14 czerwca (środa) - 10:00–13:00, Cisna
15 czerwca (czwartek) - 14:00–20:00, Cisna
15 czerwca (czwartek) - 14:00–20:00, Polańczyk