Dycha na Jeleni Skok

Dycha na Jeleni Skok

3 czerwca 2018

TRASA

Zawodnicy ruszają z Cisnej w stronę Komańczy i w miejscowości Majdan robią nawrót w lewo na stokówkę. Na 6. kilometrze skręcają ze stokówki w prawo w stronę szczytu Mochnaczka (777 m. n.p.m.) i punktu widokowego “Jeleni Skok”. Tam zawodnicy robią nawrót w lewo i zbiegają do tej samej stokówki, gdzie skręcają w lewo a następnie w prawo do torów kolejowych i Cisnej. Meta znajdować się będzie na Orliku w Cisnej.

MAPA TRASY

https://tracedetrail.com/en/trace/trace/47936

 

 

Punkty kontrolne

 • Na trasie mogą się znajdować punkty kontrolne, których usytuowanie nie będzie wcześniej publikowane,

 • Warunkiem sklasyfikowania zawodników jest ich zarejestrowanie na punktach kontrolnych. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania należytej staranności w tym by zostać zarejestrowanym na punktach kontrolnych, w szczególności poprzez prawidłowe zamocowanie chipa pomiarowego oraz przebiegnięcie przez rozstawione maty pomiarowe.

 

Obowiązkowe wyposażenie

  • folia NRC,
  • naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu,
  • kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje,
  • minimum 200 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odżywczego).

W biegu zabrania się korzystania z kijów.

UCZESTNICTWO

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • w przypadku zawodników w wieku 16-17 lat start jest możliwy za pisemną zgodą rodziców oraz zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do startu w zawodach biegowych,
 • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu (podpis w Biurze Zawodów, Organizator nie wymaga żadnych zaświadczeń od lekarza!),
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
 • odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów,
 • stawią się na starcie o ustalonej w regulaminie godzinie wraz z numerem startowym oraz chipem do pomiaru czasu

(Uwaga! Odbiór pakietu startowego przez osobę trzecią możliwy jest po przekazaniu tej osobie uzupełnionego i podpisanego oświadczenia wraz z kserokopią/fotokopią dowodu osobistego - do wglądu.

Nagrody i klasyfikacje :

Podczas Dychy Na Jeleni Skok prowadzone będą następujące klasyfikacje:

  1. kategoria generalna kobiet i mężczyzn,

  2. kategoria wiekowa kobiet i mężczyzn:

 • 16-17 lat,
 • 18-29 lat,
 • 30-39 lat,
 • 40-49 lat,
 • 50-59 lat,
 • 60 i więcej lat.

Przewidywana jest dekoracja trzech pierwszych kobiet i mężczyzn w kategorii generalnej oraz dekoracja najlepszych pracowników Lasów Państwowych. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

Pytania

Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo
na adres biuro@biegrzeznika.pl

REGULAMIN DYCHY NA JELENI SKOK

 

WYNIKI

Data i miejsce:

3 czerwca 2018r
Godzina 9:00, Cisna

Dystans:

 • Dystans: około 11 km
 • Suma podbiegów/zbiegów: D+350m/D-350m (wg ITRA)

Limit czasu:

Limit czasu na pokonanie trasy biegu, wynosi 2 h 

Opłata startowa:

30 zł - 60 zł

Biuro Zawodów:

Biuro Zawodów będzie otwarte w dniach 30 maja - 3 czerwca 2018r. w Cisnej. Dokładne godziny otwarcia Biura Zawodów zostaną podane w oddzielnym komunikacie.