Dwumaraton Rzeźnika

I Dwumaraton Rzeźnika

16 czerwca 2017 r.  

TRASA ETAP I

Trasa I etapu Dwumaratonu Rzeźnika pokrywa się z trasą I Nocnego Maratonu Rzeźnika i wiedzie z Cisnej do Polańczyka. 

Z Cisnej biegniemy ok. 3 km drogą asfaltową w kierunku Wetliny i skręcamy w lewą stronę, żeby duktami leśnymi dotrzeć do Łopienki (10 km), gdzie przebiegamy obok Cerkwi Św. Męczennicy Paraskewii w Łopience (greckokatolicka drewniana cerkiew - https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_%C5%9Bw._M%C4%99czennicy_Paraskewii_w_%C5%81opience). W okolicach Cerkwi będzie także możliwość uzupełnienia wody. Od tego miejsca rozpoczyna się podbieg na Korbanię (894 m n.p.m.) - najwyższy punkt trasy, początkowo niebieskim szlakiem Lasów Państwowych, a następnie zielonym. Z Korbanii (14 km) zbiegamy do Tyskowej, w której obok wypalarni węgla drzewnego (18 km) skręcamy w lewą stronę na piękne polany koło dawnej wsi Radziejowa, gdzie w okolicach 21 km usytuowany będzie punkt odżywczy. Kolejną górą na trasie będzie Markowska (748 m n.p.m.), z której zbiegamy czerwonym szlakiem gminnym w kierunku Bereźnicy Wyżnej, gdzie będzie można uzupełnić braki wody. Z Bereźnicy Wyżnej (29 km) wbiegamy na Wierchy (31 km), skąd zbiegamy szlakiem zielonym w kierunku Polańczyka. Dobiegając szlakiem zielonym do Myczków (34 km) skręcamy w prawo w niebieski szlak gminny w kierunku Polańczyka. Jednak ostatni fragment zbiegu to żółty szlak gminny, biegnąc którym o wschodzie słońca będzie można podziwiać panoramę Soliny.

MAPA TRASY I ETAPU

http://tracedetrail.com/en/trace/trace/34117

TRASA ETAP II

Trasa II etapu Dwumaratonu Rzeźnika pokrywa się z trasą I Dziennego Maratonu Rzeźnika i wiedzie z Polańczyka do Cisnej. 

Startujemy z Polańczyka. Po przekroczeniu drogi głównej wbiegamy żółtym szlakiem gminnym, powyżej linii wyciągu. Dalej kierujemy się gminnym szlakiem niebieskim do Myczkowa (4 km), gdzie skręcamy w lewo w szlak zielony kierując się na szczyt Wierchy (7 km). Na Wierchach skręcamy w prawo i łąkami zbiegamy do Bereźnicy Wyżnej, gdzie będzie można uzupełnić braki wody. Kolejny odcinek to szlak czerwony w kierunku Markowskiej (748 m n.p.m.). Po wbiegnięciu z lasu kierujemy się łąkami, z których rozpościera się piękny widok na Pasmo Łopiennika. Po zabiegu, w rejonie dawnej wsi Radziejowa, usytuowany będzie punkt odżywczy (17 km). Dalej kolejnymi łąkami przemieszczamy się doTyskowej,gdziekołowypalarni(20km)węglaskręcamywprawow kierunku Korbanii. Początkowo wspinamy sięnaszczytpolaną,anastępnieduktemleśnym docieramy na Korbanię (894 m n.p.m.), najwyższy punktu trasy (24 km). Przed samym szczytem skręcamy w prawo w zielony szlak Lasów Państwowych, zbiegając do Przełęczy Hyrcza (692 m n.p.m.). Na przełęczy skręcamy w lewo (27 km) w niebieski szlak Lasów Państwowych, którym docieramy do Łopienki (29km),gdzieprzebiegamyobokCerkwiŚw. Męczennicy Paraskewii w Łopience (greckokatolicka drewniana cerkiew https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_%C5%9Bw._M%C4%99czennicy_Paraskewii_w _%C5%81opience ). W okolicach Cerkwi będzie także możliwość uzupełnienia wody. Dalej drogą gruntową przemieszczamy się w kierunku bazy namiotowej, od której czerwonym szlakiem gminnym wbiegamy na Łopiennik (1069 m n.p.m.). Z Łopiennika (33 km) do Cisnej przemieszczamy się po oznaczeniach organizatora. Dwa kilometry przed metą przebiegamy drogę główną łączącą miejscowości Cisna – Lesko. Stąd zostaje do pokonania ostatni krótki podbieg do czerwonego szlaku, schodzącego z góry Hon, którym zostaje już tylko zbieg do mety.

MAPA TRASY II ETAPU

http://tracedetrail.com/en/trace/trace/34118


Punkty kontrolne

 • Punkt odświeżania/kontrolny umieszczony będzie w miejscu po Wsi Radziejowa (21 km dla I etapu oraz 17 km dla II etapu Biegu) i zaopatrzony będzie w wodę, napoje izotoniczne oraz odżywki.
 • W Łopience (10 km dla I etap oraz 29 km dla II etapu Biegu) i Bereźnicy Wyżnej (29 km dla I etapu oraz 9 km dla II etapu Biegu) będzie można uzupełnić wodę.

Obowiązkowe wyposażenie

 • folia NRC,
 • sprawna latarka/czołówka (obowiązkowe tylko na I etapie biegu),
 • naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem
  podanym na zgłoszeniu,
 • kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje,
 • minimum 200 ml picia (na starcie każdego z etapów i przy wyjściu z każdego
  punktu odżywczego)

UCZESTNICTWO

1. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy, którzy:

 •  w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu
  (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń od lekarza!),
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
 • odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów III Rzeźnickiego Festiwalu Biegowego.

(Uwaga! W przypadku wyrażenia chęci odbioru pakietu przez osobę trzecią należy przekazać osobie odbierającej pakiet wypełnione i podpisane niniejsze oświadczenie , wraz z kserokopią swojego dowodu osobistego.)

1. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, obywatelstwo, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie
przynależność klubową i dane do faktury, a także wybór Biura Zawodów, w którym zostanie odebrany pakiet (Cisna lub Polańczyk). Do dnia 14 czerwca 2017r., bez względu na dokonany przez uczestnika wybór Biura Zawodów, wszystkie pakiety będzie można odebrać w Biurze Zawodów w Cisnej.

2. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie
www.biegrzeznika.pl lub w Biurze Zawodów III Rzeźnickiego Festiwalu Biegowego w Cisnej lub Polańczyku, o ile limit zawodników nie zostanie wcześniej wyczerpany.

3. Limit uczestników określa się na 300 osób.

Nagrody i klasyfikacje :

1. Przewidywane są statuetki i nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn. Zestaw nagród jest uzależniony od pozyskanych sponsorów.
2. Podczas I Dziennego Maratonu Rzeźnika prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

  • 18-29 lat
  • 30-39 lat
  • 40-49 lat
  • 50-59 lat
  • 60 i więcej lat

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

Pytania

Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo
na adres biuro@biegrzeznika.pl

Zapisy w Biurze Zawodów

 

REGULAMIN I DWUMARATONU RZEŹNIKA

Data i miejsce:

Start I etapu Biegu odbędzie się w piątek, 16 czerwca 2017r.
o godz. 00:01 z Cisnej

Start II etapu Biegu odbędzie się w piątek, 16 czerwca 2017r.
o godz. 08:01 z Polańczyka.

Dystans:

Dystans: około 80 km,
Suma podbiegów/zbiegów: D+2855m/D-2808m

Limit czasu:

Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy każdego z etapów Biegu, wynoszący po 8 godzin.
Dodatkowy limit czasu na I etapie z Cisnej do Polańczyka wynosi 4h30min. Obowiązuje na punkcie kontrolnym w Radziejowej (21 km).

Dodatkowy limit czasu na II etapie z Polańczyka do Cisnej wynosi 4h15min. Obowiązuje na punkcie kontrolnym w Radziejowej (17 km).

Opłata startowa:

160 zł - 260 zł

Biuro Zawodów:

13 czerwca (wtorek) - 10:00–13:00, Cisna
14 czerwca (środa) - 10:00–13:00, Cisna
15 czerwca (czwartek) - 14:00–20:00, Cisna
15 czerwca (czwartek) - 14:00–20:00, Polańczyk