Procedura losowania do Biegu Rzeźnika 2017

Drogie Rzeźniczki i drodzy Rzeźnicy,

podobnie jak w latech ubiegłych, również i w tym roku przeprowadzimy jawną procedurę losowania miejsc na listę startową Biegu Rzeźnika+. Przebieg tej procedury jest następujący:

  1. Do dn. 22 grudnia 2016 do południa czekamy jeszcze na ewentualne uwagi i reklamacje dotyczące przyznanej liczby losów (uwagi należy wysyłać bezpośrednio na adres kontakt@b4sport.pl). Link do listy zgłoszonych tutaj.
  2. 22 grudnia 2016 po południu zostanie wygenerowana i opublikowana lista losów (lista dostępna tutaj: wersja PDF i wersja XLS). Każda drużyna na liście do losowania będzie miała przydzieloną odpowiednią liczbę ponumerowanych losów.
  3. Zostanie wtedy też określona ostateczna liczba miejsc do wylosowania na listę startową (będzie to przynajmniej 400 drużyn).
  4. Do określenia kolejności losowanych drużyn zostanie wykorzystany generator losowych permutacji, dostępny online:
    http://www.jerrydallal.com/random/random_permutation.htm
    przy czym pole "Smallest integer" ustawiamy na 1, "Largest integer" ustawiamy na 3844, natomiast w pole "seed" wpisujemy liczbę, która zostanie wygenerowana podczas Facebook-owej zabawy w czwartek o godz. 18:40 (szczegóły poniżej). Dzięki temu losowanie będzie jawne.
  5. Kolejność wygenerowanych losów będzie determinowała kolejność drużyn, przy czym pierwsze 400 drużyn (nie licząc powtórzeń) wskoczy na listę startową, natomiast kolejne drużyny zapełnią listę rezerwową.

Wspólne generowanie losowego "seed-a" odbędzie się na Facebooku Biegu Rzeźnika. Początkowa wartość "seed-a" zostaje ustalona na 2017. W czwartek 22 grudnia o godzinie 18:40 wydamy komendę "START" i przez 1 minutę w komentarzach pod postem będziemy zbierać zgłoszenia modyfikujące tę wartość. Można zgłosić wyłącznie liczby całkowite z zakresu od -1 do 1 (czyli -1, 0, 1). Można zgłosić co najwyżej jedną liczbę (liczy się pierwsze zgłoszenie). Po minucie wydamy komendę "STOP" i zaczniemy zliczanie zgłoszeń. Jako że Facebook działa niesynchronicznie, dlatego wiążące będzie to co pojawi się na monitorze komisji losującej. Po podliczeniu i weryfikacji zostanie ogłoszona oficjalna wartość "seed-a" i wtedy każdy będzie mógł sprawdzić czy jego los okazał się zwycięski.

Listę startową oraz rezerwową opublikujemy na naszej stronie www oraz na FB. Będziemy na to potrzebowali około 30min-1h od czasu ogłoszenia wartości "seed-a".

Przy zadanych parametrach losowania (czyli 864 drużyny, 3844 losy) , można wyliczyć prawdopodobieństwa wylosowania drużyny w zależności od liczby losów i liczby miejsc do rozlosowania. Do wyliczenia prawdopodobieństw użyliśmy ulepszonego wzoru, który przygotowaliśmy przy współpracy z Piotrem Kobierskim, laureatem naszego niedawnego matematycznego konkursu facebookowego (dziękujemy!).

Dla 400 miejsc do losowania, prawdopodobieństwa wylosowania układałyby się następująco:

2 losy -> 27%
3 losy -> 38%
4 losy -> 47%
5 losów -> 55%
6 losów -> 61%
7 losów -> 67%
8 losów -> 72%
9 losów -> 76%
10 losów -> 79%
11 losów -> 82%
12 losów -> 85%
13 losów -> 87%
14 losów -> 89%
15 losów -> 91%
16 losów -> 92%
17 losów -> 93%
18 losów -> 94%
19 losów -> 95%
20 losów -> 96%
21 losów -> 96%

Dla 500 miejsc do losowania, prawdopodobieństwa wylosowania układałyby się następująco:

2 losy -> 38%
3 losy -> 51%
4 losy -> 61%
5 losów -> 69%
6 losów -> 76%
7 losów -> 81%
8 losów -> 85%
9 losów -> 88%
10 losów -> 91%
11 losów -> 93%
12 losów -> 94%
13 losów -> 95%
14 losów -> 96%
15 losów -> 97%
16 losów -> 98%
17 losów -> 98%
18 losów -> 99%
19 losów -> 99%
20 losów -> 99%
21 losów -> 99%

 

Życzymy szczęścia!