Drobne uściślenie regulaminu Biegu Rzeźnika

Niedawno dokonaliśmy drobnego uściślenia regulaminu Biegu Rzeźnika. Dzięki temu regulamin w sposób bardziej czytelny oddaje nasze intencje dotyczące (praktycznego braku) możliwości zmian w wylosowanych drużynach.

Przypominamy, że formuła losowania do Biegu była taka, że wyłaniała konkretne drużyny a nie tylko miejsce na liście. Wynikało to z tego że szanse na wylosowanie były uzależnione od sumarycznej liczby losów, czyli de facto od składu osobowego drużyny. Dlatego też, w przypadku gdy dana drużyna się rozpada, standardem jest że zwracamy wpisowe (potrącając opłatę manipulacyjną) a na zwolnione miejsce wchodzi kolejna drużyna z listy rezerwowej. Poprzedni zapis, mówiący o tym że “w wyjątkowych przypadkach” pozwalamy na zmianę jednej osoby z drużyny, prowadził niestety do mylnych interpretacji, próbujących kwalifikować każdy przypadek jako ów wyjątkowy. Żeby skrócić niepotrzebne dyskusje i tłumaczenia postanowiliśmy uprościć regulamin eliminując ten zapis. O wyjątkowości danej sytuacji będziemy decydować w ten sam sposób jak to było dotychczas, czyli indywidualnie rozpatrując każdą sprawę. Tak jak dotychczas, w przeważającej większości przypadków będziemy proponowali wyżej wymieniony zwrot opłaty startowej (możliwy do 16 kwietnia 2018). Liczymy na Wasze zrozumienie. W końcu wszyscy oczekują sprawiedliwego potraktowania wyników losowania, a już w szczególności osoby na pierwszych miejscach listy rezerwowej…