XVI Bieg Rzeźnika

XVI Bieg Rzeźnika i Bieg Rzeźnika HardCore

 

TRASA

Trasa podstawowa Biegu Rzeźnika wiedzie z Komańczy do Cisnej.
Początkowo około 8 km “drogą utwardzoną” do Duszatyn (ok. 480 m n.p.m.), a dalej czerwonym szlakiem: Chryszczata (997 m n.p.m.) – Przełęcz Żebrak (816 m n.p.m.) – Wołosań (1071 m n.p.m.) – miejscowość Cisna (ok. 550 m n.p.m.) – Małe Jasło (1102 m n.p.m.) – Jasło (1153 m n.p.m.) – Okrąglik (1101 m n.p.m.) – Fereczata (1102 m n.p.m.). Dalej “drogą Mirka” i przez szczyty: Paportna, Rabia Skała, Okrąglik, Przełęcz nad Roztokami, Rosocha, Hyrlata, Worwosoka i dalej czerwonym szlakiem do Cisnej.

Dla kompletnych szaleńców istnieje możliwość przedłużenia trasy o dodatkowy odcinek - z mety w Cisnej przez szczyty: Łopiennik (z Cisnej początkowo czerwonym szlakiem a od łąki pod Honem po oznaczeniach organizatora do skrzyżowania szlaków na Łopienniku) , dalej czarnym szlakiem do m. Jabłonki, dalej zielonym przez Walter, Berdo. Dalej zbieg po oznaczeniach organizatora w stronę Stężnicy. Zawodnicy, którzy tego dokonają, czyli ukończą wersję Hardcore, mogą na własne życzenie po złożeniu deklaracji członkowskiej zostać członkami honorowymi klubu OTK Rzeźnik.

MAPA TRASY

Mapa trasy:
https://tracedetrail.com/en/trace/trace/67477

 

Hardcore+ (dodatkowe około 20 km) :

https://tracedetrail.com/en/trace/trace/67822


Limity czasu

1. Drużyny obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu, wynoszący 16 godzin.

2. Dodatkowe limity czasu obowiązują na punktach kontrolnych według tabeli:

 

Lp.

Nazwa punktu kontrolnego

Odległość od poprzedniego punktu kontrolnego/Odległość od startu

Limit czasu

Nienegocjowalna godzina zamknięcia punktu

1

Przełęcz Żebrak

16,7/16,7km

3h15min

6:15

2

Cisna

15,4/32,1km

6h15min

9:15

3

Smerek

16,9/49,0km

10h00min

13:00

4

Roztoki Górne

18,5/67,5km

13h45min

16:45

5

Liszna

74,7km

15h15min

18:15 --- limit bezpieczeństwa, w celu zapobiegnięcia przemieszczania się po zmroku po masywie Jasła

4

Meta

12,5/80km

16h

19:00 (zachód słońca; czekamy do ostatniego zawodnika)

Drużyny, które nie zdołają opuścić tych punktów kontrolnych w limicie, będą zdyskwalifikowane i nie mają prawa kontynuowania Biegu na dalszym odcinku trasy. Zawodnikom kończącym Bieg na tym punkcie zapewniamy transport do Cisnej.

 3. Limit czasu dla wersji HardCore to także zachód słońca. Żeby wybiec na ostatni odcinek należy zgłosić zamiar biegania w wersji Hardcore w trakcie zapisów oraz być w Cisnej przed 15:30 (12h30min). Drużyny decydujące się na wersję Hardcore mogą wyruszyć na dodatkowy odcinek wyłącznie po zgłoszeniu tego kierownikowi Mety, jednak nie później niż o godz. 16:00 (13h00min). Niedopełnienie zgłoszenia lub wyjście na trasę w pojedynkę automatycznie zmienia zawodnika/ów w turystów, pozostających bez prawa dodatkowych roszczeń wobec Organizatora.

Uczestnictwo

1. Udział w zawodach mogą brać wyłącznie drużyny dwuosobowe, których członkowie:

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń od lekarza!),
 • dokonają zgłoszenia, uiszczą opłatę za zgłoszenie, zostaną wpisani na listę startową oraz uiszczą opłatę startową,
 • odbiorą drużynowo pakiet startowy w Biurze Zawodów V Festiwalu Biegu Rzeźnika.

Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną, do 14 października 2018r., poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zgłaszać mogą się wyłącznie drużyny dwuosobowe.

Każdy z zawodników przez cały czas Biegu musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym jest:

 • folia NRC,
 • naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu,
 • kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje,
 • minimum 200 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odżywczego).

Zabrania się posiadania kijków na odcinku od startu do punktu kontrolnego w Cisnej (zarówno w rękach, jak i przytroczonych do plecaka). Dopuszczalne jest posiadanie kijków od Cisnej do mety, tzn. można je włożyć do przepaka w Cisnej. Zawodnicy niestosujący się do tego wymogu będą dyskwalifikowani. Dyskwalifikacji zawodnika oznacza dyskwalifikację całej drużyny, do której należał.

Pytania

Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres biuro@biegrzeznika.pl

 

REGULAMIN BIEGU RZEŹNIKA i HARDCORE

 

LISTA WYLOSOWANYCH LISTA REZERWOWA

 

WYNIKI

 

Data i miejsce:

21 czerwca 2019r.

Odjazd autokarów na start Biegu odbędzie się w piątek, 21 czerwca 2019r. o godz. 01:45 z Cisnej. Zawodnicy zostaną przewiezieni do Komańczy, skąd odbędzie się start o wschodzie słońca, czyli o godz. 3:00. Zbiórka na starcie o godz. 2:40.

Biuro zawodów:

19 czerwca 2019, środa
16:00- 21:30 Orlik, Cisna
20 czerwca 2019, czwartek
5:30 – 7:30 Orlik, Cisna
15:00 – 18:30 Orlik, Cisna

Dystans:
 • Bieg Rzeźnika+: około 80 km
 • Suma podbiegów/zbiegów: D+3730m/D-3640
 • Bieg Rzeźnika Hardcore+: około 100km (D+4780m/D-4660)
Limit czasu:

Limit czasu na pokonanie trasy Biegu: 16 godzin

Dodatkowe limity czasu obowiązują na punktach kontrolnych.

Drużyny, które nie zdołają opuścić tych punktów kontrolnych w limicie, będą zdyskwalifikowane i nie mają prawa kontynuowania Biegu na dalszym odcinku trasy.

Limit drużyn:

Zgłaszać mogą się wyłącznie drużyny dwuosobowe. Dana osoba może być zgłoszona wyłącznie jeden raz pod groźbą usunięcia z listy wszystkich związanych z nią drużyn.

Limit uczestników określa się na 650 drużyn + pewna liczba drużyn do dyspozycji organizatora.

Opłata startowa:

Opłata za rejestrację wynosi 20zł od drużyny i zostanie w całości przekazana Bieszczadzkiemu Oddziałowi GOPR.

Opłata za udział w Biegu Rzeźnika wynosi 550zł od drużyny.

Opłata za udział w Biegu Rzeźnika HardCore wynosi 600zł od drużyny.

PROCEDURA LOSOWANIA
 • losowanie odbędzie się 20 października 2018 r. (szczegółowa godzina zostanie podana bliżej tej daty).
 • W losowaniu biorą udział wyłącznie wcześniej zgłoszone drużyny, które dokonały opłaty za rejestrację.
 • Każda drużyna otrzymuje 2 losy – po jednym dla każdego zawodnika. Drużynom są również przyznawane dodatkowe losy za ukończenie pewnych biegów (patrz Załącznik A do Regulaminu). Dany ukończony bieg może dawać jeden lub więcej losów. Przyznawane jest również po 1 losie dla osób, które bez powodzenia brały w udział w losowaniu do Biegu Rzeźnika 2018 albo po 2 losy osobom, które bez powodzenia brały w udział w losowaniu do Biegu Rzeźnika 2017 i 2018, albo 4 losy osobom, które bez powodzenia brały w udział w losowaniu do Biegu Rzeźnika 2016, 2017 i 2018.
 • Dodatkowe losy zebrane przez każdego z zawodników w drużynie sumują się.
 • Każdy los będzie miał przypisany unikatowy numer z zakresu 1 do N, gdzie N jest liczbą wszystkich losów. Numery losów przypisane każdej drużynie zostaną opublikowane przed procedurą losowania.
 • Organizatorzy wygenerują losową permutację liczb z zakresu od 1 do N (co jest równoważne przeprowadzeniu N prób losowań bez zwracania). Kolejność losów na wygenerowanej liście będzie odpowiadała kolejności drużyn na liście głównej i rezerwowej, przy czym dla danej drużyny będzie brany pod uwagę los o najwyższej pozycji na liście a pozostałe będą usuwane.
 • Wolne miejsca na liście startowej będą zapełniane drużynami zgodnie z kolejnością wylosowania, a pozostałe drużyny zostaną wpisane na listę rezerwową, również w kolejności wylosowania.
 • Poza szczególnymi przypadkami (wypadek losowy, poważna kontuzja, etc) zabronione są zmiany składu osobowego drużyn, które wzięły udział w losowaniu (tj. znajdujących się albo na liście startowej albo na liście rezerwowej, patrz również p. VII.9 Regulaminu).
Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • możliwość startu w Biegu,
 • woda lub napoje izotoniczne, które będą serwowane na punkcie regeneracyjnym na trasie (patrz pkt. IX),
 • pamiątkowy element garderoby 🙂
 • transport z Cisnej na miejsce startu (do Komańczy) oraz z mety HardCore do Cisnej,
 • transport bagaży ze startu na metę oraz na przepak w Smereku,
 • posiłek i popitek regeneracyjny na mecie w Cisnej
 • podstawowa obsługa medyczna oraz GOPR w czasie Biegu,
 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Dodatkowo, wszyscy, którzy ukończą Bieg, otrzymają pamiątkowe medale.

Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby wpłacające opłatę startową po 16 kwietnia 2019 r.

Bezpieczeństwo

Nikt nie może pokonywać trasy w pojedynkę. Zawodnicy z jednej drużyny nie mogą się oddalać od siebie na trasie biegu. Powstanie odległości między zawodnikami większej niż 100m lub pojawienie się na punkcie kontrolnym w pojedynkę będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją drużyny.

W przypadku rezygnacji z dalszego Biegu, zawodnik ma obowiązek poinformować o tym obsługę Biegu (telefonicznie lub w inny skuteczny sposób). W przeciwnym razie Organizator może być zmuszony do uruchomienia akcji poszukiwawczej, czego konsekwencje, w tym koszty akcji będą spoczywały na zawodniku, który zaniechał udzielenia informacji o rezygnacji z Biegu.