Bieg Rzeźnika+ i Bieg Rzeźnika HardCore+

Bieg Rzeźnika+ i Bieg Rzeźnika HardCore+

 

TRASA

Trasa Biegu Rzeźnika+ wiedzie z Komańczy do Cisnej. Początkowo około 8 km “drogą utwardzoną” do Duszatyn (ok. 480 m n.p.m.), a dalej czerwonym szlakiem: Chryszczata (997 m n.p.m.) – Przełęcz Żebrak (816 m n.p.m.) – Wołosań (1071 m n.p.m.) – miejscowość Cisna (ok. 550 m n.p.m.) – Małe Jasło (1102 m n.p.m.) – Jasło (1153 m n.p.m.) – Okrąglik (1101 m n.p.m.) – Fereczata (1102 m n.p.m.). Dalej “drogą Mirka” i przez szczyty: Paportna, Rabia Skała, Okrąglik, Przełęcz nad Roztokami, Roztoki Górne, Rosocha, Hyrlata, Rożki i dalej czerwonym szlakiem do Cisnej.

Dla kompletnych szaleńców istnieje możliwość przedłużenia trasy o dodatkowy odcinek z przewyższeniem ponad 900m - z mety w Cisnej przez szczyty: Łopiennik, Korbania do mety w Radziejowej. Zawodnicy, którzy tego dokonają, czyli ukończą wersję Hardcore, mogą na własne życzenie po złożeniu deklaracji członkowskiej zostać członkami honorowymi klubu OTK Rzeźnik.

MAPA TRASY

Mapa trasy:
http://www.mikspec.pl/myroute/default/readroute/153836/7/10

 

Hardcore+ (dodatkowe około 20 km) :

http://www.mikspec.pl/myroute/default/readroute/153839/8/10


Limity czasu

1. Drużyny obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu, wynoszący 16 godzin.

2. Dodatkowe limity czasu obowiązują na punktach kontrolnych według tabeli:

 

Lp.

Nazwa punktu kontrolnego

Odległość od poprzedniego punktu kontrolnego/Odległość od startu

Limit czasu

Nienegocjowalna godzina zamknięcia punktu

1

Przełęcz Żebrak

16,7/16,7km

3h15min

6:15

2

Cisna

15,4/32,1km

6h15min

9:15

3

Smerek

16,9/49,0km

10h00min

13:00

4

Roztoki Górne

19/68km

13h45min

16:45

5

Meta

12/80km

16h

19:00 (zachód słońca; czekamy do ostatniego zawodnika)

Drużyny, które nie zdołają opuścić tych punktów kontrolnych w limicie, będą zdyskwalifikowane i nie mają prawa kontynuowania Biegu na dalszym odcinku trasy. Zawodnikom kończącym Bieg na tym punkcie zapewniamy transport do Cisnej.

 3. Limit czasu dla wersji HardCore+ to także zachód słońca. Żeby wybiec na ostatni odcinek należy zgłosić zamiar biegania w wersji Hardcore w trakcie zapisów oraz być w Cisnej przed 15:30 (12h30min). Drużyny decydujące się na wersję Hardcore mogą wyruszyć na dodatkowy odcinek wyłącznie po zgłoszeniu tego kierownikowi Mety, jednak nie później niż o godz. 16:00 (13h00min). Niedopełnienie zgłoszenia lub wyjście na trasę w pojedynkę automatycznie zmienia zawodnika/ów w turystów, pozostających bez prawa dodatkowych roszczeń wobec Organizatora.

Uczestnictwo

1. Udział w zawodach mogą brać wyłącznie drużyny dwuosobowe, których członkowie:

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń od lekarza!),
 • dokonają zgłoszenia, uiszczą opłatę za zgłoszenie, zostaną wpisani na listę startową oraz uiszczą opłatę startową,
 • odbiorą drużynowo pakiet startowy w Biurze Zawodów III Rzeźnickiego Festiwalu Biegowego.

Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną, od 15 do 20 grudnia 2016r., poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zgłaszać mogą się wyłącznie drużyny dwuosobowe.

Każdy z zawodników przez cały czas Biegu musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym jest:

 • folia NRC,
 • naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu,
 • kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje,
 • minimum 200 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odżywczego).

Zabrania się posiadania kijków na odcinku od startu do punktu kontrolnego w Cisnej (zarówno w rękach, jak i przytroczonych do plecaka). Dopuszczalne jest posiadanie kijków od Cisnej do mety, tzn. można je włożyć do przepaka w Cisnej. Zawodnicy niestosujący się do tego wymogu będą dyskwalifikowani. Dyskwalifikacji zawodnika oznacza dyskwalifikację całej drużyny, do której należał.

Pytania

Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres biuro@biegrzeznika.pl

Lista uczestników

 

REGULAMIN BIEGU RZEŹNIKA+ i HARDCORE+

 

WYNIKI

Data i miejsce:

11 czerwca 2017r.

Odjazd autokarów na start Biegu odbędzie się w niedzielę, 11 czerwca 2017r. o godz. 01:45 z Cisnej. Zawodnicy zostaną przewiezieni do Komańczy, skąd odbędzie się start o wschodzie słońca, czyli o godz. 3:00. Zbiórka na starcie o godz. 2:40.

Biuro zawodów:

10 czerwca (sobota) – 14:00–20:00, Cisna

Dystans:
 • Bieg Rzeźnika+: około 80 km
 • Suma podbiegów/zbiegów: D+4840m/D-4750
 • Bieg Rzeźnika Hardcore+: około 100km (D+5750m/D-5670)
Limit czasu:

Limit czasu na pokonanie trasy Biegu: 16 godzin

Dodatkowe limity czasu obowiązują na punktach kontrolnych.

Drużyny, które nie zdołają opuścić tych punktów kontrolnych w limicie, będą zdyskwalifikowane i nie mają prawa kontynuowania Biegu na dalszym odcinku trasy.

Limit drużyn:

Zgłaszać mogą się wyłącznie drużyny dwuosobowe. Dana osoba może być zgłoszona wyłącznie jeden raz pod groźbą usunięcia z listy wszystkich związanych z nią drużyn.

Limit uczestników określa się na 400 drużyn + pewna liczba drużyn do dyspozycji organizatora.

Opłata startowa:

Opłata za rejestrację wynosi 20zł od drużyny i zostanie w całości przekazana Bieszczadzkiemu Oddziałowi GOPR.

Opłata za udział w XIV Biegu Rzeźnika wynosi 500zł od drużyny.

Opłata za udział w XIV Biegu Rzeźnika HardCore wynosi 550zł od drużyny.

PROCEDURA LOSOWANIA
 • losowanie odbędzie się 22 grudnia 2016 r. (szczegółowa godzina zostanie podana bliżej tej daty).
 • W losowaniu biorą udział wyłącznie wcześniej zgłoszone drużyny, które dokonały opłaty za zgłoszenie.
 • Każda drużyna otrzymuje 2 losy – po jednym dla każdego zawodnika. Drużynom są również przyznawane dodatkowe losy za ukończenie pewnych biegów (patrz Załącznik A do Regulaminu). Dany ukończony bieg może dawać jeden lub więcej losów. Przyznawane jest również po 1 losie dla osób, które bez powodzenia brały w udział w losowaniu do Biegu Rzeźnika 2016 lub po 2 losy osobom, które bez powodzenia brały w udział w losowaniu do Biegu Rzeźnika 2015 i 2016.
 • Dodatkowe losy zebrane przez każdego z zawodników w drużynie sumują się.
 • Każdy los będzie miał przypisany unikatowy numer z zakresu 1 do N, gdzie N jest liczbą wszystkich losów. Numery losów przypisane każdej drużynie zostaną opublikowane przed procedurą losowania.
 • Organizatorzy wygenerują losową permutację liczb z zakresu od 1 do N (co jest równoważne przeprowadzeniu N prób losowań bez zwracania). Kolejność losów na wygenerowanej liście będzie odpowiadała kolejności drużyn na liście głównej i rezerwowej, przy czym dla danej drużyny będzie brany pod uwagę los o najwyższej pozycji na liście a pozostałe będą usuwane.
 • Wolne miejsca na liście startowej będą zapełniane drużynami zgodnie z kolejnością wylosowania, a pozostałe drużyny zostaną wpisane na listę rezerwową, również w kolejności wylosowania.
Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • możliwość startu w Biegu,
 • woda lub napoje izotoniczne, które będą serwowane na punkcie regeneracyjnym na trasie (patrz pkt. IX),
 • pasta party w przeddzień Biegu,
 • pamiątkowy element garderoby 🙂
 • transport z Cisnej na miejsce startu (do Komańczy) oraz z mety HardCore do Cisnej,
 • transport bagaży ze startu na metę oraz na przepak,
 • posiłek i popitek regeneracyjny na mecie w Cisnej
 • podstawowa obsługa medyczna oraz GOPR w czasie Biegu,
 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Dodatkowo, wszyscy, którzy ukończą Bieg, otrzymają pamiątkowe medale.

Bezpieczeństwo

Nikt nie może pokonywać trasy w pojedynkę. Zawodnicy z jednej drużyny nie mogą się oddalać od siebie na trasie biegu. Powstanie odległości między zawodnikami większej niż 100m lub pojawienie się na punkcie kontrolnym w pojedynkę będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją drużyny.

W przypadku rezygnacji z dalszego Biegu, zawodnik ma obowiązek poinformować o tym obsługę Biegu (telefonicznie lub w inny skuteczny sposób). W przeciwnym razie Organizator może być zmuszony do uruchomienia akcji poszukiwawczej, czego konsekwencje, w tym koszty akcji będą spoczywały na zawodniku, który zaniechał udzielenia informacji o rezygnacji z Biegu.