Bieg Rzeźnika “Ultra” – zapisy 14-go stycznia

Bieg Rzeźnika Ultra - Regulamin

I Cel imprezy

 • budowa tradycji najtrudniejszego jednodniowego biegu organizowanego w Polsce,
 • integracja środowiska biegaczy ekstremalnych,
 • promocja Bieszczadów, biegania i klubu OTK Rzeźnik.

II Organizator

Fundacja Bieg Rzeźnika, Stowarzyszenie OTK Rzeźnik

III Dystans

134,5km, przewyższenie: + 4 100/- 4 100 wg. http://www.way2a.com/

prawie 140km  i przewyższenie: +7074/-7074 wg. http://tracedetrail.com/

IV Trasa

wg wstępnej mapki: http://way2a.com/track_details/1908,rzeznik-ultra

wg innej mapki: http://tracedetrail.com/en/trace/trace/7621

V Termin i miejsce biegu

1. Start w sobotę, 30 maja 2015 o 22.00 ze stadionu Orlika w Cisnej (godzina startu może jeszcze ulec zmianie)

2. Biuro Zawodów będzie otwarte 30 maja w Cisnej W godzinach 15.00-20:00.

3. obowiązkowa odprawa godzinę przed startem

VI Uczestnictwo

1. W zawodach udział mogą brać wyłącznie zawodnicy, którzy:

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia (podpis pod oświadczeniem w Biurze Zawodów),
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
 • dokonają  rejestracji w Biurze Zawodów.

2. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz, który będzie dostępny na stronie Biegu Rzeźnika od 14 stycznia 2015 roku. Przy zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres email, numer telefonu oraz opcjonalnie przynależność klubową zawodników. Zaleca się też podanie adresu do korespondencji.

3. Limit miejsc wynosi 300 osób. Jeżeli limit 300 miejsc się wyczerpie to być może pomyślimy o jego podwyższeniu. Jeśli ilość chętnych zdecydowanie przerośnie nasze oczekiwania to miejsca będą rozlosowane.

4. Zgłoszone osoby mają 7 dni na uiszczenie opłaty startowej. Po 7 dniach lista będzie zrewidowana i pozostawione zostaną tylko te osoby, które uiściły opłatę startową. W przypadku zwolnienia miejsc przez nieopłacone osoby, procedura zgłoszeń zostaje ponownie uruchomiona.

6. Rejestracja w przeddzień Biegu jest obowiązkowa. Rejestracji można dokonać wyłącznie w godzinach funkcjonowania Biura Zawodów. Podczas rejestracji należy przedstawić z dowód potwierdzający tożsamość.

VII Wpisowe

1. Wpisowe dla uczestników Biegu Rzeźnika Ultra wynosi 250 złotych od osoby

2. Wpisowe należy wpłacać na konto:
Fundacja Bieg Rzeźnika
Kościuszki 11/1
44-100 Gliwice

17 1090 1766 0000 0001 2311 9917

W tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.

VIII Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • pamiątkową koszulkę oraz buff
 • podstawowe odżywki (np. żele energetyczne)
 • mapę trasy,
 • transport z punktu ewentualnego wcześniejszego ukończenia biegu do Cisnej
 • wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
 • podstawową obsługę medyczną oraz GOPR na trasie Biegu,
 • woda oraz bufety na punktach regeneracyjnych na trasie (bufety nie na wszystkich punktach),
 • posiłek i popitek regeneracyjny na mecie,
 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów,
 • pamiątkowe medale dla wszystkich, którzy ukończą bieg na wyznaczonych dystansach,
 • Zawodnicy, którzy ukończą bieg na pełnym dystansie w czasie poniżej 24 godzin oprócz medali dostaną także bluzy „Bieg Rzeźnika Ultra. Finisher”
 • Pozostałe świadczenia są uzależnione od pozyskanych sponsorów
 • Wszyscy uczestnicy Biegu Rzeźnika Ultra, którzy dobiegną przynajmniej do Punktu Kontrolnego w dolinie Wetliny (100km) będą mieli możliwość dopisania się na miejscu na XII Bieg Rzeźnika (tzn. będą mogli dobrać sobie dowolną osobę, uiścić opłatę startową za XII Bieg Rzeźnika i… wystartować ponownie 5 czerwca)

Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisane po 10 maja 2014.

IX Klasyfikacja i nagrody

Zawodnicy będą klasyfikowani na następujących dystansach:

ok. 57 km

ok. 73 km

ok. 84 km

ok. 100 km (bluza Finisher Bieg rzeźnika Ultra 100)

ok. 110 km (bluza Finisher Bieg rzeźnika Ultra 110)

ok. 118 km (bluza Finisher Bieg rzeźnika Ultra 118)

ok. 135 km (bluza Finisher Bieg rzeźnika Ultra 135)

Punkty kontrolne oraz miejsca zakończenia poszczególnych dystansów można zobaczyć tutaj: http://way2a.com/track_details/2004,rzeznik-ultra-ii

Osoby które nie zmieszczą się w limicie czasu na punktach bądź zrezygnują z biegu będą klasyfikowane na dystansie, na którym zakończyły rywalizację. Limity czasu na poszczególnych punktach będą ustalone wiosną.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale  z zaznaczeniem ukończonego dystansu.

Ewentualne nagrody dla kończących bieg są uzależnione od pozyskanych sponsorów i będą rozdzielane wg. nieznanego jeszcze klucza.

XI Bezpieczeństwo

 • Każdy uczestnik Biegu ma obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub paszportu oraz dysponować telefonem komórkowym (naładowanym!!!), którego numer musi przekazać organizatorom Biegu. Telefon ma być sprawny i działać w roamingu.
 • Limit czasu wynosi 24 godziny. Na kolejnych punktach regeneracyjnych drużyny niemające szans na zmieszczenie się w limicie będą ściągane z trasy i klasyfikowane jako kończące bieg na dystansie odpowiadającym danemu punktowi kontrolnemu.
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Od uczestników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody. Organizatorzy mogą wstrzymać lub przerwać Bieg w razie burzy lub wystąpienia innych ekstremalnych warunków pogodowych, czy naturalnych katastrof.
 • Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na pieszych turystów.
 • Każdy uczestnik powinien posiadać czołówkę oraz folię NRC.
 • Zwracamy także uwagę, że warto mieć do czego przypiąć numer startowy i coś do ochrony stóp przed oddziaływaniem podłoża (polecamy buty do biegania).

XII. Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych);
 • schodzenia z trasy Biegu
 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani.

XIII Punkty kontrolne/regeneracyjne i „przepaki”

Na trasie Biegu będzie umiejscowione 7 punktów regeneracyjnych (patrz mapka: http://way2a.com/track_details/2004,rzeznik-ultra-ii) na których dostępna będzie jedynie woda.

XIV Limity czasu na punktach kontrolnych

Punkty kontrolne będą otwarte od momentu kiedy będzie do nich dobiegał pierwszy zawodnik/zawodniczka do momentu, kiedy na trasie przed punktem nie będzie już uczestników biegu. Jednakże ze względu na bezpieczeństwo zawodników oraz przewidywany czas, w jakim zawodnicy powinni dotrzeć do mety aby się zmieścić w limicie czasu, na punktach kontrolnych obowiązują limity czasu (patrz tabela poniżej). Przekroczenie limitu powoduje dyskwalifikację (liczy się czas wyjścia z punktu). Nikt nie może wyruszyć z punktu po jego zamknięciu. Osobom kończącym bieg na poszczególnych punktach zapewniamy transport do Cisnej.

Limity czasu na punktach kontrolnych:

l.p. Nazwa przepaku dystans Limit czasu Nienegocjowalna godzina zamknięcia punktu
1 Wietnam 13,5km 2h30min
2 Przełęcz Bukowska 57 km 12h00min
3 Pszczeliny 73 km 15h00min
4 Berehy Górne 84 km 16h30min
5 Dolina Wetliny 100 km 18h5min
6 Dołżyca 110 km 20h00min
7 Jabłonki 118 km 21h30min
8 Cisna 135 km 24h

 

XVII Koncerty i uroczyste zakończenie

Wszyscy uczestnicy zawodów i ich kibice są zaproszeni na uroczyste zakończenie oraz do wspólnej zabawy w Cisnej (szczegółowe informacje o planie koncertów podane zostaną przed Biegiem).

XVIII Dane osobowe

Wszyscy uczestnicy zgłaszający chęć startu w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

XIX Ochrona wizerunku

Uczestnicy Biegu Rzeźnika wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku
w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

XX Kibice/osoby towarzyszące

Z przyczyn organizacyjnych niemożliwy będzie dojazd kibiców na punkty kontrolne. Wjechać na punkty będą mogły tylko samochody obsługi. Prosimy zarówno sympatyków Biegu jak i poszczególnych drużyn o parkowanie poza oznakowaną strefą kontrolną i przychodzenie na przepaki pieszo. Przypominamy także, że pomaganie zawodnikom poza strefą punktów kontrolnych grozi ich dyskwalifikacją.

XXI Postanowienia końcowe

Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (na stronie WWW, na Forum lub drogą e-mailową).

Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi Biegu.

Pytania dotyczące regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres biuro@biegrzeznika.pl lub telefonicznie 601 143 341

60732395