Bieg Rzeźnika Ultra 140 / 160

Bieg Rzeźnika Ultra 140/160

16 czerwca 2017 r.  

TRASA

Początkowo z Cisnej biegniemy ok. 3 km drogą asfaltową w kierunku Wetliny i skręcamy w lewą stronę, żeby duktami leśnymi dotrzeć do Łopienki (10 km), gdzie przebiegamy obok Cerkwi Św. Męczennicy Paraskewii w Łopience (greckokatolicka drewniana cerkiew). W okolicach Cerkwi będzie także możliwość uzupełnienia wody. Od tego miejsca rozpoczyna się podbieg na Korbanię (894 m n.p.m.) - początkowo niebieskim szlakiem Lasów Państwowych, a następnie zielonym. Z Korbanii (14 km) zbiegamy do Tyskowej, w której obok wypalarni węgla drzewnego (18 km) skręcamy w lewą stronę na piękne polany koło dawnej wsi Radziejowa, gdzie w okolicach 21 km usytuowany będzie punkt odżywczy. Kolejną górą na trasie będzie Markowska (748 m n.p.m.), z której zbiegamy czerwonym szlakiem gminnym w kierunku Bereźnicy Wyżnej, gdzie będzie można uzupełnić braki wody. Z Bereźnicy Wyżnej (29 km) wbiegamy na Wierchy (31 km), skąd zbiegamy szlakiem zielonym w kierunku Polańczyka. Dobiegając szlakiem zielonym do Myczków (34 km) skręcamy w prawo w niebieski szlak gminny, następnie do Polańczyka zbiegamy żółtym szlakiem gminnym, biegnąc którym o wschodzie słońca będzie można podziwiać panoramę Soliny. W Polańczyku (przy Hotelu Skalny) będzie się znajdować kolejny punkt odżywczy. Z Polańczyka kontynuujemy bieg czerwonym szlakiem okalającym Jezioro Solińskie, aż do Soliny, gdzie skręcamy w prawą stronę na tamę (43 km), przez którą przebiegamy. Kierując się po oznaczeniach organizatora wbiegamy na Jawor (48 km - 741 m n.p.m.), z którego zbiegamy do Teleśnicy Oszwarowej (53km - punkt z wodą). W Teleśnicy skręcamy w prawą stronę, w niebieski szlak turystyczny, którym dobiegamy w rejon Zatoki Potoku Czarnego. Po dobiegnięciu do drogi asfaltowej nr 894 skręcamy w lewą stronę, kierując się dalej niebieskim szlakiem. Dobiegając do miejscowości Polana (w której będzie punkt odżywczy na 65 km) przekraczamy rzekę Czarny skręcając w prawą stronę, dalej kierując się niebieskim szlakiem w kierunku Przełęczy nad Hulskiem. Przed Przełęczą na 70 km skręcamy w lewą stronę w drogę rowerową, którą kierujemy się w rejon Otrytu (80km), skąd skręcamy w prawo i za oznaczeniami organizatora kierujemy się na wzgórze Otryt. Dalej niebieskim szlakiem do Przełęczy nad Hulskiem (87 km - punkt nawadniania). Z Przełęczy biegniemy drogą częściowo utwardzoną wzdłuż Sanu, który przekraczamy na 99 km (tu kolejny punkt odżywczy). Dalej kierujemy się drogą oznaczoną przez Organizatora przez Przełęcz Pod Tołstą, z której łąkami zbiegamy do Terki. W Terce biegniemy krótki odcinek wzdłuż rzeki Solinki, by następnie zielonym szlakiem przez Bukowiec dotrzeć do Górzanki (tu kolejny punkt z wodą na 112km). Dalej drogą oznaczoną przez Organizatora kierujemy się na górę Markowska (116 km). Z tego miejsca biegniemy aż do Łopienki już znanym nam odcinkiem trasy, gdyż pokonywaliśmy go w nocy, z tym że w przeciwnym kierunku. Po drodze mijamy punkt odżywczy w dawnej Wsi Radziejowa (122 km). Punkt z wodą będzie się znajdować także w Łopience (133km), na którym zawodnicy podejmują decyzję co do wyboru trasy. Dalej kierujemy się na najwyższy szczyt trasy - Łopiennik (137 km - 1069 m n. p. m.). Tutaj, zawodnicy decydujący się na trasę 160km skręcają w prawą stronę a pozostali skręcają w lewo. Dodatkowa pętla trasy 160 km biegnie niebieskim szlakiem przez Durną na Berdo, dalej w lewo zielonym szlakiem do Jabłonek (punkt z wodą), skąd czarnym szlakiem wraca na Łopiennik. Z Łopiennika, tak jak pozostali zawodnicy, którzy wybrali krótszą trasę, przemieszczamy się po oznaczeniach organizatora. Dwa kilometry przed metą przebiegamy drogę główną łączącą miejscowości Cisna – Lesko. Stąd zostaje do pokonania ostatni krótki podbieg do czerwonego szlaku, schodzącego z góry Hon, którym zostaje już tylko zbieg do mety, mieszczącej się w Cisnej na stadionie “Orlik”.

MAPA TRASY

Bieg Rzeźnika Ultra 140:
http://tracedetrail.com/index.php/en/trace/trace/30420

Bieg Rzeźnika Ultra 160 (dodatkowe około 16 km):
http://tracedetrail.com/index.php/en/trace/trace/30421


Punkt odświeżania i “przepaki”

   Punkty odświeżania umieszczone będą:

  • w Łopience (10 km) - tylko woda
  • w miejscu po Wsi Radziejowa (21 km) - punkt odżywczy
  • w Bereźnicy Wyżnej (29 km) - woda
  • przy Hotelu Skalny w Polańczyku (37 km) - punkt odżywczy
  • w Teleśnicy Oszwarowej (53 km) - tylko woda
  • w miejscowości Polana (65 km) - punkt odżywczy
  • na Przełęczy nad Hulskiem (87 km) - tylko woda
  • nad Sanem (99 km) - punkt odżywczy
  • w Górzance (112km) - tylko woda
  • w miejscu po Wsi Radziejowa (122 km) - punkt odżywczy
  • w Łopience (133 km) - tylko woda
  • w Jabłonkach (147km) - punkt z wodą, tylko dla biegnących dłuższą trasę

Punkty w Polańczyku (37km), Polanie (65km) oraz Radziejowej (122km) są jednocześnie “przepakami”, czyli miejscami, w których zawodnicy będą mieli dostęp do przygotowanego przez siebie przed Biegiem ekwipunku.
Rzeczy na przepaki (własne napoje i prowiant, koszulki na zmianę itd.) należy pozostawić w wyznaczonym miejscu w okolicach Biura Zawodów, tylko i wyłącznie w specjalnie oznaczonych workach, otrzymanych przy rejestracji. Waga worka na przepak nie może przekroczyć 5kg.

Po zakończeniu zawodów, rzeczy w oznakowanych workach z przepaków zostaną przetransportowane do Cisnej. Wszystkie swoje rzeczy należy odebrać w dniu Biegu do godz. 22:00.
Po tym terminie, worki uznajemy za porzucone (zawierające np.śmieci, zużyty/niepotrzebny sprzęt itp.).
Uwaga: zawodnicy muszą posiadać własne kubeczki.

Limity czasu

1. Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu, wynoszący 30 godzin.
2. Obowiązują także następujące dodatkowe limity:

Lp.Nazwa punktu
kontrolnego
Odległość od poprzedniego punktu
kontrolnego/Odległość od startu
Limit czasu
1Radziejowa21/21km4h30min
2Polańczyk16/37km8h
3Polana28/65km13h
4San34/99km20h
5Radziejowa23/122km25h
6Łopienka11/133kmBieg Rzeźnika Ultra 140: 27h
Bieg Rzeźnika Ultra 160: 24h
7Metadla obu dystansów: 30h

Zawodnicy, którzy nie zdołają opuścić danego punktu kontrolnego w limicie, będą zdyskwalifikowani i nie mają prawa kontynuowania Biegu na dalszym odcinku trasy.
Zawodnikom kończącym Bieg na danym punkcie zapewniamy transport na metę.

Obowiązkowe wyposażenie

 • folia NRC
 • naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu
 • sprawna latarka/czołówka
 • kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje
 • minimum 200 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odżywczego)

UCZESTNICTWO

1. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy, którzy:

 •  w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu
  (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń od lekarza!),
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
 • odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów III Rzeźnickiego Festiwalu Biegowego.

(Uwaga! W przypadku wyrażenia chęci odbioru pakietu przez osobę trzecią należy przekazać osobie odbierającej pakiet wypełnione i podpisane niniejsze oświadczenie , wraz z kserokopią swojego dowodu osobistego.)

1. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, obywatelstwo, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie przynależność klubową i dane do faktury, a także wybór Biura Zawodów, w którym zostanie odebrany pakiet (Cisna lub Polańczyk). Do dnia 14 czerwca 2017r., bez względu na dokonany przez uczestnika wybór Biura Zawodów, wszystkie pakiety będzie można odebrać w Biurze Zawodów w Cisnej.

2. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie www.biegrzeznika.pl lub w Biurze Zawodów III Rzeźnickiego Festiwalu Biegowego w Cisnej lub Polańczyku, o ile limit zawodników nie zostanie wcześniej wyczerpany.
3. Limit uczestników określa się na 500 osób.

Nagrody i klasyfikacje :

1. Przewidywane są statuetki i nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn. Zestaw nagród jest uzależniony od pozyskanych sponsorów.
2. Podczas Biegu Rzeźnika Ultra 140/160 prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

  • 18-29 lat
  • 30-39 lat
  • 40-49 lat
  • 50-59 lat
  • 60 i więcej lat

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

Pytania

Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo
na adres biuro@biegrzeznika.pl

Zapisy w Biurze Zawodów

 

REGULAMIN RZEŹNIKA ULTRA 140/160

Data i miejsce:

16 czerwca 2017 r. z Cisnej.

Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 00:01

Dystans:

Dystans dla Biegu Rzeźnika Ultra 140: około 145 km
Suma podbiegów/zbiegów dla Biegu Rzeźnika Ultra 140: D+5920m/D-5920m

Dystans dla Biegu Rzeźnika Ultra 160: około 161 km (BRzUltra140 + dodatkowe 16km)
Suma podbiegów/zbiegów dla Biegu Rzeźnika Ultra 160: D+6740m/D-6740m

Wyboru dystansu uczestnicy podejmują na punkcie w Łopience (133 km).

Limit czasu:

Limit czasu na pokonanie trasy biegu, wynosi 30 godzin
Obowiązują także następujące dodatkowe limity:

Lp.Nazwa punktu
kontrolnego
Odległość od poprzedniego punktu
kontrolnego/Odległość od startu
Limit czasu
1Radziejowa21/21km4h30min
2Polańczyk16/37km8h
3Polana28/65km13h
4San34/99km20h
5Radziejowa23/122km25h
6Łopienka11/133kmBieg Rzeźnika Ultra 140: 27h
Bieg Rzeźnika Ultra 160: 24h
7Metadla obu dystansów: 30h
Zawodnicy, którzy nie zdołają opuścić danego punktu kontrolnego w limicie, będą zdyskwalifikowani i nie mają prawa kontynuowania Biegu na dalszym odcinku trasy.
Zawodnikom kończącym Bieg na danym punkcie zapewniamy transport na metę.

Opłata startowa:

240 zł - 290 zł

Biuro Zawodów:

13 czerwca (wtorek) - 10:00–13:00, Cisna
14 czerwca (środa) - 10:00–13:00, Cisna
15 czerwca (czwartek) - 14:00–20:00, Cisna
15 czerwca (czwartek) - 14:00–20:00, Polańczyk