III Bieg Rzeźnika Na Raty

III Bieg Rzeźnika Na Raty

12, 13, 14 czerwca 2017 r.  

TRASA

ETAP I - Dystans około 33 km, D+1980m/D-1890m:

1. Odjazd autokarów na start I etapu Biegu odbędzie się w poniedziałek, 12 czerwca 2017r. o godz. 04:30 z Cisnej. Zawodnicy zostaną przewiezieni do Komańczy, skąd odbędzie się start o godz. 6:00.

2. Trasa I etapu:
Trasa I etapu III Biegu Rzeźnika Na Raty wiedzie z Komańczy do Cisnej.
Początkowo około 8 km “drogą utwardzoną” do Duszatyn (ok. 480 m n.p.m.), a dalej czerwonym szlakiem: Chryszczata (997 m n.p.m.) – Przełęcz Żebrak (816 m n.p.m.) – Wołosań (1071 m n.p.m.), aż do mety w Cisnej (ok. 550 m n.p.m.) na stadionie “Orlik”.

ETAP II - Dystans około 23 km, D+1060m/D-1170m:

1. Odjazd autokarów na start II etapu Biegu odbędzie się we wtorek, 13 czerwca 2017r. o godz. 05:00 z Cisnej. Zawodnicy zostaną przewiezieni do Radziejowej, skąd odbędzie się start o godz. 6:00.

2. Trasa II etapu:
Trasa II etapu III Biegu Rzeźnika Na Raty wiedzie z Radziejowej do Cisnej.
Początkowo biegniemy łąkami. Koło wypalarni węgla skręcamy w prawo w kierunku Korbanii. Wspinamy się na szczyt polaną, a następnie duktem leśnym docieramy na Korbanię (894 m n.p.m.). Przed samym szczytem skręcamy w prawo w zielony szlak Lasów Państwowych, zbiegając do Przełęczy Hyrcza (692 m n.p.m.). Na przełęczy skręcamy w lewo w niebieski szlak Lasów Państwowych, którym docieramy do Łopienki, gdzie przebiegamy obok Cerkwi Św. Męczennicy Paraskewii w Łopience (greckokatolicka drewniana cerkiew). W okolicach Cerkwi będzie także możliwość uzupełnienia wody. Dalej drogą gruntową przemieszczamy się w kierunku bazy namiotowej, od której czerwonym szlakiem gminnym wbiegamy na Łopiennik (1069 m n.p.m.), najwyższy punkt trasy. Z Łopiennika do Cisnej przemieszczamy się po oznaczeniach organizatora. Dwa kilometry przed metą przebiegamy drogę główną łączącą miejscowości Cisna – Lesko. Stąd zostaje do pokonania ostatni krótki podbieg do czerwonego szlaku, schodzącego z góry Hon, którym zostaje już tylko zbieg do mety w Cisnej.

ETAP III - Dystans około 20 km, D+870m/D-910m:

1. Odjazd autokarów na start III etapu Biegu odbędzie się w środę, 14 czerwca 2017r. o godz. 05:15 z Cisnej. Zawodnicy zostaną przewiezieni do Smereka, skąd odbędzie się start o godz. 6:00.

2. Trasa III etapu:
Trasa III etapu III Biegu Rzeźnika Na Raty wiedzie ze Smereka do Cisnej.
Początkowo około 6 km “drogą Mirka” aż do czerwonego szlaku, w który skręcamy w prawo i dalej czerwonym szlakiem przez szczyty: Fereczata (1102 m n.p.m.) - Okrąglik (1101 m n.p.m.) - Jasło (1153 m n.p.m.) - Małe Jasło (1102 m n.p.m.), aż do mety w Cisnej.

MAPA TRASY

Mapa trasy I etapu:
http://tracedetrail.com/en/trace/trace/30459

Mapa trasy II etapu:
http://tracedetrail.com/en/trace/trace/30460

Mapa trasy III etapu:
http://tracedetrail.com/en/trace/trace/30461


Punkt odświeżania/kontrolny

 • Na I etapie Biegu punkt odświeżania/kontrolny umieszczony będzie na Przełęczy Żebrak (około 17km) i zaopatrzony będzie w wodę oraz napoje izotoniczne.
 • Na II etapie Biegu punkt odświeżania/kontrolny umieszczony będzie w Łopienkach (około 11km) i zaopatrzony będzie w wodę oraz napoje izotoniczne.
 • Na III etapie Biegu punkt odświeżania/kontrolny umieszczony będzie na skręcie w czerwony szlak (około 6km) i zaopatrzony będzie w wodę oraz napoje izotoniczne.

Uwaga: zawodnicy muszą posiadać własne kubeczki.

Limity czasu

1. Zawodników obowiązują następujące limity czasu na pokonanie trasy:

 • Etap I, ok. 33 km – 6 godzin
 • Etap II, ok. 23 km – 5 godzin
 • Etap III, ok. 20 km – 5 godzin
 • 2. Brak ukończenia któregokolwiek etapu Biegu, powoduje brak możliwości uczestniczenia w kolejnym.

  Obowiązkowe wyposażenie

  • folia NRC
  • naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu
  • kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje
  • minimum 200 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odżywczego)

  UCZESTNICTWO

  1. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy, którzy:

  •  w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
  • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu
   (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń od lekarza!),
  • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
  • odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów III Rzeźnickiego Festiwalu Biegowego.

  (Uwaga! W przypadku wyrażenia chęci odbioru pakietu przez osobę trzecią należy przekazać osobie odbierającej pakiet wypełnione i podpisane niniejsze oświadczenie , wraz z kserokopią swojego dowodu osobistego.)

  2. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, obywatelstwo, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie przynależność klubową i dane do faktury.

  2. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie www.biegrzeznika.pl lub w Biurze Zawodów III Rzeźnickiego Festiwalu Biegowego w Cisnej, o ile limit zawodników nie zostanie wcześniej wyczerpany.
  3. Limit uczestników określa się na 200 osób.

  Nagrody i klasyfikacje :

  1. Przewidywane są statuetki i nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn. Zestaw nagród jest uzależniony od pozyskanych sponsorów.
  2. Podczas III Biegu Rzeźnika Na Raty prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

   • 18-29 lat
   • 30-39 lat
   • 40-49 lat
   • 50-59 lat
   • 60 i więcej lat

  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

  Pytania

  Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo
  na adres biuro@biegrzeznika.pl

  REGULAMIN III RZEŹNIKA NA RATY

   

  WYNIKI DZIEŃ I

  Data i miejsce:

  12, 13, 14 czerwca 2017 r. z Cisnej.

  Etap I: Odjazd autokarów na start I etapu Biegu odbędzie się w poniedziałek, 12 czerwca 2017r. o godz. 04:30 z Cisnej. Zawodnicy zostaną przewiezieni do Komańczy, skąd odbędzie się start o godz. 6:00.
  Etap II: Odjazd autokarów na start II etapu Biegu odbędzie się we wtorek, 13 czerwca 2017r. o godz. 05:00 z Cisnej. Zawodnicy zostaną przewiezieni do Radziejowej, skąd odbędzie się start o godz. 6:00.
  Etap III: Odjazd autokarów na start III etapu Biegu odbędzie się w środę, 14 czerwca 2017r. o godz. 05:15 z Cisnej. Zawodnicy zostaną przewiezieni do Smereka, skąd odbędzie się start o godz. 6:00.

  Dystans:

  ETAP I:
  Dystans około 33 km
  Suma podbiegów/zbiegów: D+1980m/D-1890m
  ETAP II:
  Dystans około 23 km
  Suma podbiegów/zbiegów: D+1060m/D-1170m
  ETAP III:
  Dystans około 20 km
  Suma podbiegów/zbiegów: D+870m/D-910m

  Limit czasu:

  Etap I, ok. 33 km – 6 godzin
  Etap II, ok. 23 km – 5 godzin
  Etap III, ok. 20 km – 5 godzin
  Brak ukończenia któregokolwiek etapu Biegu, powoduje brak możliwości uczestniczenia w kolejnym.

  Opłata startowa:

  290 zł - 340 zł

  Biuro Zawodów:

  10 czerwca (sobota) – 14:00–20:00, Cisna
  11 czerwca (niedziela) – 10:00–16:00, Cisna