Regulamin Rzeźniczka czyli Małego Rzeźnika

Regulamin Rzeźniczka czyli Małego Rzeźnika – biegu towarzyszącego Biegowi Rzeźnika

I Cel imprezy

Popularyzacja biegania, Bieszczadów, oraz… Biegu Rzeźnika i Maratonu Bieszczadzkiego. Rzeźniczek jest biegiem dla amatorów krótszego niż Rzeźnik biegania po górach w tym także tych, którzy chcieliby, ale nie mogą wystartować w Biegu Rzeźnika – czy to dlatego, że jeszcze nie czują się gotowi, a chcieliby zobaczyć jak to jest na Rzeźniku, więc przyjechali, pokibicowali i są akurat w Bieszczadach, czy dlatego, że nie odpowiada im termin Rzeźnika (np. w tym samym czasie pracują w obsłudze i nie mogą równocześnie biec).

II Organizator

Fundacja Bieg Rzeźnika oraz Stowarzyszenie OTK Rzeźnik

III Dystans i limit czasu

Dystans około 27 km. Suma podbiegów wynosi ok. 1000m. Limit czasu 5h30min. W zależności od liczby uczestników bieg odbędzie się w jednej lub w dwóch seriach. Jeżeli wystartują dwie serie, to zawodnicy zostaną sklasyfikowani osobno w każdej serii oraz łącznie dla Rzeźniczka i Rzeźniczka Bis.

IV Trasa biegu

Bieg zaczyna się startem honorowym w Cisnej w sobotę, 6 czerwca 2015r o godz. 7:45. Ze startu wszyscy uczestnicy truchtają kilkadziesiąt metrów do stacji kolejki Cisna. Z Cisnej kolejką jedziemy do Solinki, skąd jest start ostry. Trasa biegu prowadzi szutrową drogą (2km) i drogą polną (ok. 500m) do pasma granicznego i dalej niebieskim szlakiem granicznym aż na szczyt Okrąglik (warto zwrócić uwagę, że na tej trasie szlak częściowo trawersuje południowe zbocze pasma granicznego, czego efektem jest kilkukrotna przeprawa przez naprawdę głębokie jary górskich potoków). Na Okrągliku skręcamy na czerwony szlak na północ i czerwonym zbiegamy do Cisnej. Trasa Biegu liczy około 27km. i jest dosyć trudna, chociaż przepiękna i malownicza. Jest tylko jeden punkt kontrolny – na Przełęczy nad Roztokami.

Mapa

V Biuro Zawodów, termin i miejsce biegu

Cisna, sobota, 6 czerwca 2015, Rzeźniczek wystartuje o godz. 7.45 (polskiego czasu). Czas startów może ulec zmianie ze względu na potrzebę zorganizowania dwóch kursów kolejki.

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja w Biurze Zawodów, mieszczącym się na terenie ośrodka sportowego „Orlik” w Cisnej. Biuro Zawodów Rzeźniczka będzie prowadziło rejestrację wyłącznie w dniu poprzedzającym bieg, tj. 5 czerwca 2015r. w godzinach 15:00-18:00.  Jeżeli ktoś z ważnych przyczyn nie może dokonać rejestracji w w.w. terminie, proszony jest o wcześniejszy kontakt z Organizatorem drogą mailową w celu ustalenia indywidualnego terminu rejestracji.

VI Zgłoszenia

1. W zawodach mogą brać udział osoby, które:

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • dokonają rejestracji w Biurze Zawodów w dn. 5 czerwca 2015 r. w godz. 15:00-18:00
 • przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową.

2. Zgłoszeń można dokonywać elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie Biegu lub w Biurze Zawodów w Cisnej. Zgłoszenia przyjmowane będą od 14 stycznia 2015 od godz. 8:00 przynajmniej przez 48 godzin. Jeżeli limit 700 miejsc nie zostanie wyczerpany, zgłoszenia będą przyjmowane również w dniu startu w godz. 7:00 – 7:30. Jeżeli limit się wyczerpie to być może uruchomimy kolejna serię biegu. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres email, numer telefonu oraz, opcjonalnie, przynależność klubową.

3. Limit zgłoszeń wynosi 700 osób (w tym limicie zawiera się pula miejsc do dyspozycji Organizatora. Po wyczerpaniu limitu 700 osób, zgłoszone osoby mają 7 dni na uiszczenie opłaty startowej. Po 7 dniach lista jest rewidowana i pozostawione zostają tylko te osoby, które uiściły opłatę startową. W przypadku zwolnienia miejsc przez nieopłacone osoby, procedura zgłoszeń zostaje ponownie uruchomiona.

4. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia pewnej liczby dodatkowych zawodników.

VII Opłata startowa

1. Opłata startowa wynosi:

 • 120zł – do 31 stycznia 2015r.
 • 130zł – do 31 marca 2015r.
 • 140zł – po 1 kwietnia 2015r.

2. Wpłaty należy dokonywać na konto:

Fundacja Bieg Rzeźnika
Kościuszki 11/1
44-100 Gliwice

17 1090 1766 0000 0001 2311 9917

3. W tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.

VIII Klasyfikacja i nagrody

Jest to bieg towarzyski, zwycięzcami są wszyscy ci, którzy go ukończą. Ewentualne dodatkowe nagrody dla kończących bieg są uzależnione od pozyskanych sponsorów.

IX Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • transport kolejką z Majdanu do Balnicy,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • pamiątkowe koszulki,
 • numery startowe,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • napoje oraz odżywki serwowane na punkcie regeneracyjnym na trasie oraz po biegu.

Wszyscy kończący bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

X Dane osobowe

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

XI Ochrona wizerunku

Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

XII Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych),
 • schodzenia z trasy Biegu,
 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani.

XIII Postanowienia końcowe

Na trasie biegu nie wolno używać kijków.

Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (na stronie WWW, na Forum lub drogą e-mailową).

Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi Biegu.

Pytania dotyczące regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres mirek@biegrzeznika.pl lub telefonicznie 601 143 341