Bieg Rzeźniczek

BIEG RZEŹNICZEK

Rzeźniczek jest biegiem dla amatorów krótszego niż Rzeźnik biegania po górach, w tym także tych, którzy chcieliby, ale nie mogą wystartować w Biegu Rzeźnika – czy to dlatego, że jeszcze nie czują się gotowi, a chcieliby zobaczyć jak to jest na Rzeźniku, więc przyjechali, pokibicowali i są akurat w Bieszczadach, czy dlatego, że nie odpowiada im termin Rzeźnika (np. w tym samym czasie pracują w obsłudze i nie mogą równocześnie biec).

TRASA BIEGU

Bieg zaczyna się startem honorowym w Cisnej w sobotę, 28 maja 2016r o godz. 7:45. Ze startu wszyscy uczestnicy truchtają kilkadziesiąt metrów do stacji kolejki Cisna. Z Cisnej kolejką jedziemy do Solinki, skąd jest start ostry (około godz. 9:00). Trasa biegu prowadzi szutrową drogą (2km) i drogą polną (ok. 500m) do pasma granicznego i dalej niebieskim szlakiem granicznym aż na szczyt Okrąglik (warto zwrócić uwagę, że na tej trasie szlak częściowo trawersuje południowe zbocze pasma granicznego, czego efektem jest kilkukrotna przeprawa przez naprawdę głębokie jary górskich potoków). Na Okrągliku skręcamy na czerwony szlak na północ i czerwonym zbiegamy do Cisnej. Trasa Biegu liczy około 27km. i jest dosyć trudna, chociaż przepiękna i malownicza.

Jest tylko jeden punkt kontrolno-regeneracyjny – na Przełęczy nad Roztokami (14,5km).

Mapa i profil trasy: http://tracedetrail.com/en/trace/trace/14586

Zgłoszenia

1. Biegamy indywidualnie

2. W zawodach mogą brać udział osoby, które:

  • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
  • dokonają rejestracji w Biurze Zawodów w dn. 27 maja 2016 r. w godz. 15:00-18:00
  • przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia (podpis w Biurze Zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń!),
  • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową.

3. Zgłoszeń można dokonywać elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie Biegu lub w Biurze Zawodów w Cisnej. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres email, numer telefonu oraz, opcjonalnie, przynależność klubową.

4. Zgłoszenia przyjmowane będą od 10 grudnia 2015. Pierwsze 900 zgłoszonych osób zostaje umieszczone na liście startowej a pozostałe osoby będą umieszczane na liście rezerwowej. Jeżeli limit 900 miejsc nie zostanie wyczerpany, zgłoszenia będą przyjmowane również w przeddzień startu (27 maja 2016 r.) w Biurze Zawodów w godz. 15:00 – 18:00.

5. Limit zgłoszeń wynosi 900 osób (w tym limicie zawiera się pula miejsc do dyspozycji Organizatora). Po wyczerpaniu limitu 900 osób, osoby z listy startowej mają 7 dni na uiszczenie opłaty startowej. Po 7 dniach lista jest rewidowana i pozostawione zostają tylko te osoby, które uiściły opłatę startową. W przypadku zwolnienia miejsc przez nieopłacone osoby, na listę startową zostaną przepisane kolejne osoby z listy rezerwowej (które znowu mają 7 dni na dokonanie opłaty startowej, itd.).

6. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia pewnej liczby dodatkowych zawodników.

Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a w szczególności zabrania się:

  • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych),
  • schodzenia z trasy Biegu,
  • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani.

BIEG RZEŹNICZEK

Oświadczenie:

W przypadku potrzeby odebrania pakietu za inną osobę, należy wypełnić niniejsze oświadczenie, uzyskać podpisy osoby, za którą chce się odebrać pakiet, oraz w oryginale dostarczyć do Biura Zawodów wraz z ksero dowodu osobistego tej osoby.
Zobacz oświadczenie

Data i miejce:

Start honorowy w Cisnej w sobotę, 28 maja 2016 r. o godz. 7:45. Ze startu wszyscy uczestnicy truchtają kilkadziesiąt metrów do stacji kolejki w Cisnej, gdzie specjanlie podstawiony skład kolejki wiezie nas do Solinki, skąd jest start ostry.

Dystans i przwyższenie

Dystans: około 27 km,
Przewyższenie: Suma podbiegów wynosi ok. 1000m

Biuro zawodów

Biuro Zawodów będzie umiejscowione w ośrodku sportowym „Orlik” w Cisnej i będzie otwarte w przeddzień zawodów, 27 maja 2016 r., w godz. 15:00-18:00.

Limit czasu

5 h 30 min

Trasa biegu

http://tracedetrail.com/en/trace/trace/14586