Procedura losowania do Biegu Rzeźnika 2018

Drogie Rzeźniczki i drodzy Rzeźnicy,

podobnie jak w latech ubiegłych, również i w tym roku przeprowadzimy jawną procedurę losowania miejsc na listę startową Biegu Rzeźnika. Przebieg tej procedury jest następujący:

  1. została wygenerowana i opublikowana lista losów (lista dostępna tutaj: wersja PDF i wersja XLS). Każda drużyna na liście do losowania ma przydzieloną odpowiednią liczbę ponumerowanych losów.
  2. Liczba miejsc do wylosowania na listę startową zostaje określona na 650 par.
  3. Do określenia kolejności losowanych drużyn zostanie wykorzystany generator losowych permutacji, dostępny online:
    http://www.jerrydallal.com/random/random_permutation.htm
    przy czym pole "Smallest integer" ustawiamy na 1, "Largest integer" ustawiamy na 4769, natomiast w pole "seed" wpisujemy liczbę, która zostanie wygenerowana podczas Facebook-owej zabawy w niedzielę o godz. 17:00 (szczegóły poniżej). Dzięki temu losowanie będzie jawne.
  4. Kolejność wygenerowanych losów będzie determinowała kolejność drużyn, przy czym pierwsze 650 drużyn (nie licząc powtórzeń) wskoczy na listę startową, natomiast kolejne drużyny zapełnią listę rezerwową.

Wspólne generowanie losowego "seed-a" odbędzie się na Facebooku Biegu Rzeźnika. Początkowa wartość "seed-a" zostaje ustalona na 2018. W niedzielę 15 października o godzinie 17:00 wydamy komendę "START" i przez 1 minutę w komentarzach pod postem będziemy zbierać zgłoszenia modyfikujące tę wartość. Można zgłosić wyłącznie liczby całkowite z zakresu od -1 do 1 (czyli -1, 0, 1). Można zgłosić co najwyżej jedną liczbę (liczy się pierwsze zgłoszenie). Po minucie wydamy komendę "STOP" i zaczniemy zliczanie zgłoszeń. Jako że Facebook działa niesynchronicznie, dlatego wiążące będzie to co pojawi się na monitorze komisji losującej. Po podliczeniu i weryfikacji zostanie ogłoszona oficjalna wartość "seed-a" i wtedy każdy będzie mógł sprawdzić czy jego los okazał się zwycięski.

Listę startową oraz rezerwową opublikujemy na naszej stronie www oraz na FB. Będziemy na to potrzebowali około 2h od czasu ogłoszenia wartości "seed-a" (postaramy się to zrobić możliwie szybko, jednak chcemy wszystko dokładnie zweryfikować przed ogłoszeniem list).

Przy zadanych parametrach losowania (czyli 1306 drużyn zgłoszonych, 650 miejsc do wylosowania, 4769 losów) , można wyliczyć prawdopodobieństwa wylosowania drużyny w zależności od liczby losów i liczby miejsc do rozlosowania. Do wyliczenia prawdopodobieństw użyliśmy naszego starego wzoru (który trochę zaniża prawdopodobieństwa). Dla 650 miejsc do losowania, (zaniżone) prawdopodobieństwa wylosowania układają się następująco:

2:    25%
3:    36%
4:    44%
5:    52%
6:    59%
7:    64%
8:    69%
9:    73%
10:    77%
11:    80%
12:    83%
13:    85%
14:    87%
15:    89%
16:    90%
17:    92%
18:    93%
19:    94%
20:    95%
21:    95%

Życzymy szczęścia!