Losowanie do Biegu Rzeźnika 20.10.2018. Zgłoszenia do 14.10.2018.

Drogie Rzeźniczki i drodzy Rzeźnicy,

na liście zgłoszonych do Biegu Rzeźnika jest już ponad 650 par, zatem jest pewne że 20 października 2018 r. zostanie przeprowadzona procedura losowania. Można się zgłaszać jeszcze do 14 października 2018 r. Poniżej przedstawiamy planowany zarys procedury losowania.

Podobnie jak w latech ubiegłych, również i w tym roku przeprowadzimy jawną procedurę losowania miejsc na listę startową Biegu Rzeźnika. Przebieg tej procedury jest następujący:

 1. do 14 października 2018 roku, czyli dzień po zakończeniu ultraMaratonu Bieszczadzkiego, będą przyjmowane zgłoszenia do losowania.
 2. po 14 października zostaną dodane dodatkowe losy tym drużynom, których zawodnicy ukończą jeden z biegów ultraMaratonu (dystanse 26km i 52km dają po jednym losie, natomiast dystans 90km daje 2 losy)
 3. damy Wam kilka dni na sprawdzenie czy wszystkie losy są naliczone prawidłowo, po czym zamkniemy możliwość zgłaszania uwag.
 4. zostanie wygenerowana i opublikowana lista losów. Każda drużyna na liście do losowania będzie miała przydzieloną odpowiednią liczbę ponumerowanych losów.
 5. Liczba miejsc do wylosowania na listę startową zostanie określona na 650 par.
 6. Do określenia kolejności losowanych drużyn zostanie wykorzystany generator losowych permutacji, dostępny online:
  http://www.jerrydallal.com/random/random_permutation.htm
  przy czym pole "Smallest integer" ustawiamy na 1, "Largest integer" ustawimy na numer ostatniego losu, natomiast w pole "seed" wpiszemy liczbę, która zostanie wygenerowana podczas Facebook-owej zabawy, która odbędzie się 20 października 2018 roku (dokładna godzina zostanie podana w oddzielnym komunikacie). Dzięki temu losowanie będzie jawne.
 7. Kolejność wygenerowanych losów będzie determinowała kolejność drużyn, przy czym pierwsze 650 drużyn (nie licząc powtórzeń) wskoczy na listę startową, natomiast kolejne drużyny zapełnią listę rezerwową.

Wspólne generowanie losowego "seed-a" odbędzie się na Facebooku Biegu Rzeźnika. Początkowa wartość "seed-a" zostaje ustalona na 2019. W sobotę 20 października o zapowiedzianej wcześniej godzinie wydamy komendę "START" i przez 1 minutę w komentarzach pod postem będziemy zbierać zgłoszenia modyfikujące tę wartość. Można zgłosić wyłącznie liczby całkowite z zakresu od -1 do 1 (czyli -1, 0, 1). Można zgłosić co najwyżej jedną liczbę (liczy się pierwsze zgłoszenie). Po minucie wydamy komendę "STOP" i zaczniemy zliczanie zgłoszeń. Jako że Facebook działa niesynchronicznie (właściwie każdemu pojawia się trochę co innego), dlatego wiążące będzie to co pojawi się na monitorze komisji losującej. Po podliczeniu i weryfikacji zostanie ogłoszona oficjalna wartość "seed-a" i wtedy każdy będzie mógł sprawdzić czy jego los okazał się zwycięski.

Oficjalną listę startową oraz rezerwową opublikujemy na naszej stronie www oraz na FB. Będziemy na to potrzebowali około 2h od czasu ogłoszenia wartości "seed-a" (postaramy się to zrobić możliwie szybko, jednak chcemy wszystko dokładnie zweryfikować przed ogłoszeniem list).

Poniżej podajemy tabelkę z ubiegłorocznymi wskaźnikami sukcesu w zależności od zgromadzonej liczby losów. W tym roku będzie to wyglądało oczywiście inaczej, jednak podstawowa zależność jest taka, że im więcej losów ma drużyna tym ma wyższe szanse na wylosowanie, oraz im więcej drużyn bierze udział w losowaniu tym mniejsza szansa że Wasza drużyna zostanie wylosowana.

Życzymy szczęścia!